Spring navigation over
Indhold start

Lettere adgang til oplysninger for Danmarks Statistik

Dato17.12.2012
Nummer86

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Dansk erhvervsliv skal indberette en række oplysninger til Danmarks Statistik. Mange landmænd og virksomheder giver udtryk for, at det ville være positivt, hvis Danmarks Statistik i stedet kunne få adgang til disse oplysninger hos de offentlige myndigheder.


Berørte virksomheder


Hele erhvervslivet.


Forslag


Virksomhedsforum forslår, at Danmarks Statistik som udgangspunkt anvender de oplysninger, som allerede er registreret hos myndighederne. En national myndighedsdatabase ville være meget nyttig i denne sammenhæng.

Danmarks Statistik har allerede i dag adgang til administrative data fra offentlige myndigheder, og anvender så vidt muligt administrative data til udarbejdelsen af statistik. Der kan dog være situationer, hvor de administrative data ikke kan bruges direkte, da oplysningerne ikke svarer til det indhold statistikkerne skal have. Indhold og omfang af statistik er i meget høj grad fastlagt i henhold til nationale og international lovgivning.

 

Når der kommer nye administrative kilder vurderer Danmarks Statistik mulighederne for at anvende disse til statistikproduktion.

 

Som eksempel på ny anvendelse af administrative kilder i de seneste år kan fremhæves Danmarks Statistiks anvendelse af bl.a. e-Indkomst data fra SKAT samt landbrugsoplysninger fra det Generelle Landbrugsregister, det Centrale Husdyrregister samt Ejendomsstamregistret. Samtidig vurderes aktuelt muligheder og tilgængelighed af virksomhedernes årsregnskabsoplysninger, som fra 2013 skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, så virksomheder ad denne vej kan reducere deres indberetninger.

 

Etablering af en national myndighedsdatabase vurderes dog umiddelbart ikke hensigtsmæssig.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Der er i 2013 implementeret et initiativ til genanvendelse af regnskabsoplysninger, hvor oplysninger indsendt til Erhvervsstyrelsen i XBRL format kan genanvendes ved indberetning til Danmarks Statistik.

Herudover er statistikken over industriens produktion og omsætning omlagt, så indberetninger af omsætning fra en del af de mindre industrivirksomheder erstattes med momsoplysninger.

Danmarks Statistik etablerer herudover løbende løsninger til genanvendelse af nye administrative kilder, og deltager aktivt i regeringens grunddataprogram med henblik på at afdække, om det vil føre til nye muligheder for at genanvende administrative data.

Danmarks Statistik vil i 2014 gennemføre en fremrykning af det tidspunkt, hvor der udsendes anmodning om indberetning til regnskabsstatistikken, så det bliver muligt at gennemføre en samtidig indberetning af regnskabsoplysninger til Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik.