Spring navigation over
Indhold start

Kortere sagsbehandlingstid for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Servicemålet for behandling af sager om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse for 3. landsborgere er for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) 3 måneder.
Servicemålte om behandling af førstegangsansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse er i flere ordninger kun 1 måned (bl.a. sager under Positivlisten, Beløbsordningen, Koncernopholdstilladelse, Øvrige arbejdstagere (uden høring).
Det forekommer derfor uklart, hvorfor sagsbehandlingstiden for forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse for personer, der allerede én gang er blevet godkendt til at få arbejds- og opholdstilladelse kan være op til 3 måneder, når nye sager kan behandles på maksimalt 1 måned.


Berørte virksomheder


Virksomheder med udenlandske arbejdstagere, der forlænger deres ophold i Danmark.


Forslag


Det foreslås, at servicemålet for behandling af sager om forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse forkortes til 1 måned på linje med servicemålet for sagsbehandlingen for en række andre typer af sager.

Forslaget gennemføres ikke.

 

Servicemålene på forlængelsesansøgninger vil ikke pt. kunne forkortes fra de nuværende 3 måneder. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at ansøgeren til en forlængelse af en arbejds- eller opholdstilladelse allerede har ophold i Danmark. Hvis ansøgningen er indgivet rettidigt, vil denne derfor have opsættende virkning.

 

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering (SFR) har i løbet af 2012 gennemført en handlingsplan med henblik på at nedbringe antallet af verserende sager på alle sagsområder til et niveau, der muliggør, at de udmeldte servicemål fremadrettet kan overholdes. Handlingsplanen er lykkedes og antallet af verserende sager er reduceret betragteligt, hvilket er sket samtidig med, at SFR har håndteret en tilgang i 2012 af ansøgninger, der har været ca. 3.000 sager højere end oprindeligt forventet i 2012.

 

Gennemførelsen af handlingsplanen har medført, at SFR ved udgangen af 2012 overholder servicemålene for positivlisten og beløbsordning, forskere og studiesager, samtidig med, at SFR har en forventning om, at styrelsen - bortset fra green card området og medfølgende familie i tilknytning hertil - vil kunne overholde de udmeldte servicemål for alle sagstyper for ansøgninger indgivet efter 1. januar 2013.