Spring navigation over
Indhold start

Søfolk i transit i Danmark - afmønstring fra skibe på reden

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Politiet oplyser, at det arbejdes på, at det fremover ikke vil være muligt for skibe, der sejler igennem dansk farvand, at skifte besætningsmedlemmer, når skibene ligger på reden (havnens venteområde).

Når skibe er på vej igennem dansk farvand, kan de fx vælge at påmønstre en ny kaptajn ved passage af Skagen og afmønstre den fratrædende kaptajn fx ved passage af Gedser. For at sikre en hensigtsmæssig og sikkerhedsmæssig forsvarlig overdragelse af kommandoen, er det ønskeligt, at der er tid til en grundig overdragelse af opgaverne.

Hvis skibene tvinges til at anløbe havn alene for at skifte besætningsmedlemmer, vil det medføre væsentlige udgifter, bl.a. til betaling af havneafgift, mulig leje af slæbebåd, til lods af hensyn til havneanløbet samt forsinkelser af skibet.

Ifølge politiets oplysninger vil det ikke kun være visumpligtige søfolk, der ikke kan afmønstre på reden men alle søfolk.

Der er eksempler på forslag om, at skibe kan undgå egentligt anløb af havnen, men hvor skibene alligevel betaler havneafgift. Denne løsning vil pålægge skibsredere og operatører væsentlige udgifter, særligt set ift. at skibene alene skal afmønstre besætningsmedlemmer.


Berørte virksomheder


Skibsredere og operatører m.fl.


Forslag


Det foreslås, at der opretholdes en enkel mulighed for afmønstring fra skibe der ligger på reden.

Justitsministeriet kan oplyse, at Justitsministeriet arbejder på en løsning, hvorefter tilladelse til skift afmønstring fra skibe, der ligger på reden, som hovedregel vil kunne meddeles, når politiet er adviseret på forhånd og skibets rederi påtager sig at sørge for, at sømanden transporteres til den nærmeste havn, således at der kan foretages indrejsekontrol.

Forslaget er implementeret i 2014

Justitsministeriet har indført en ordning, hvorefter der kan gives tilladelse til besætningsskift på reden, når politiet er adviseret på forhånd, og skibsføreren påtager sig at sørge for, at sømanden transporteres til den nærmeste havn, hvor der kan foretages indrejsekontrol. Ordningen er gennemført ved en ændring af udlændingebekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. maj 2014.

Justitsministeriet og Rigspolitiet har arbejdet for en samlet løsning for at smidiggøre procedurerne for visumpligtige søfolk, bl.a. ved indsamling af oplysninger om andre landes praksis og ved besøg hos de norske udlændingemyndigheder, idet Norge af erhvervet er blevet fremhævet for en særligt smidig praksis. Arbejdet har som nævnt i implementeringsstatus på forslag 76 resulteret i en ændring af pas- og visumkundgørelsen, hvorved der er indført visumfrihed for visse søfolk.

Ændringerne vedr. både visumfritagelse og besætningsskift er gennemført pr. 1. maj 2014.