Spring navigation over
Indhold start

Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Spørgsmål/vejledning via ICS' hjemmeside

Dato17.12.2012

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Virksomhederne og de udenlandske arbejdstagere oplever, at det er vanskeligt at få overblik over relevante hjemmesider i forhold til digitale ansøgningsblanketter samt væsentlig information om krav og tilbud til udenlandske arbejdstagere fra de danske myndigheder.

Det skal være muligt for udenlandske arbejdstagere/virksomheder i hele landet at stille spørgsmål til regler, blanketter, ansøgningsprocedurer mv. vedr. ansættelse af udenlandsk arbejdskraft via en/flere postkasser på ICS’ hjemmeside. Spørgsmålene skal besvares inden for én uge.