Spring navigation over
Indhold start

Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Koordineret information fra myndighederne

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Virksomhederne og de udenlandske arbejdstagere oplever, at det er vanskeligt at få overblik over relevante hjemmesider i forhold til digitale ansøgningsblanketter samt væsentlig information om krav og tilbud til udenlandske arbejdstagere fra de danske myndigheder.

Da informationerne om forskellige emner som f.eks. arbejds- og opholdstilladelser, skat, skoler, dagsinstitutioner, bolig, beskæftigelsesrettede tilbud, m.v. ikke findes samlet på fx Ny i Danmark og Work in Denmark er det hensigtsmæssigt, at der sikres ’en samlet digital indgang – en fælles hjemmeside, der indeholder alle relevante informationer, som vedrører udenlandske arbejdstagere eller beskæftigelse af disse. For udenlandske arbejdstagere, som fra udlandet søger informationer om Danmark, arbejde i Danmark eller bo i Danmark vil én samlet digital information også være en fordel hvis beskæftigelse i Danmark skal brandes.

Det foreslås, at de offentlige myndigheders elektroniske informationsindsats samkøres, så der gives en ensartet og koordineret information fra det formelle Danmark målrettet udenlandsk arbejdskraft. Al væsentlig information og centrale ansøgningsblanketter fra danske myndigheder til udenlandske arbejdstagere/virksomheder samles på én hjemmeside - hjemmesiden for ICS centrene. Det gælder særligt information om regler og blanketter vedr. opholds- og arbejdstilladelse, godkendelse af uddannelse, bopælsregistrering og ansøgning om cpr.nr., ansøgning om skattekort samt kørekort. Dvs. blanketter der skal indsendes til såvel statslige som kommunale myndigheder. Al information skal være tilgængelig på engelsk.

Det blev med den politiske aftale om en jobplan i 2008 besluttet at forankre en ensartet og koordineret information til udenlandsk arbejdskraft om bl.a. de danske myndigheder på hjemmesiden www.workindenmark.dk. Hjemmesiden er på engelsk og indeholder bl.a. en step-by-step guide til udenlandske arbejdstagere og danske virksomheder om ophold og arbejde i Danmark og med link til relevante myndigheders blanketter.

 

Hjemmesiden for ICS (www.icitizen.dk) er en hjemmeside, der er udviklet alene med henblik på at give udenlandske arbejdstagere et overblik over myndighedssamarbejdet i ICS.

 

Forslaget fra Virksomhedsforum tyder imidlertid på, at hjemmesiden for ICS giver udtryk af at være én samlet indgang til al væsentlig information fra danske myndigheder til udenlandsk arbejdskraft, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

 

Det vil derfor i forbindelse med evalueringen af ICS, som er igangsat i januar 2013, blive overvejet, om der er behov for at præcisere indhold og formål med hjemmesiden. Muligheden for at synliggøre www.workindenmark.dk tydeligere fra ICS hjemmesiden vil ligeledes blive overvejet.

 

Hjemmesiden www.workindenmark.dk skal således i henhold til aftalen om en jobplan fungere som én samlet indgang til information til udenlandske arbejdstagere og danske virksomheder, herunder med link til relevante blanketter.

Forslaget er ikke implementeret

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen har en ambition om et bedre myndighedssamarbejde, der kan understøtte en strømlinet og effektiv modtagelse af den udenlandske arbejdskraft.

Denne ambition er senest gentaget i regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, hvor der med 21 forslag lægges op til, at gøre det lettere at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Desuden ønsker regeringen at sikre, at der via International Citizen Services modtages udenlandsk arbejdskraft på en god og problemfri måde.

Regeringen vil således i 2019 tage stilling til en organisatorisk løsningmodel for videreudvikling af myndighedssamarbejdet omkring ICS. Regeringen vil se på udviklingen af den digitale indgang, efter der er truffet afgørelse om det fremtidige organisatoriske setup for ICS.