Spring navigation over
Indhold start

ICS skal vejlede indehavere af green card

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Virksomhederne og de udenlandske arbejdstagere oplever, at de skal henvende sig til forskellige myndigheder for at opnå de nødvendige tilladelser og dokumenter med henblik på at kunne påbegynde arbejde i Danmark.

De fire ICS centre (International Citizen Service), der blev etableret i januar 2011 har til hensigt at skabe én nem indgang til ’myndigheds-danmark’. ICS-centrene har imidlertid visse begrænsninger.

En problemstilling er, at der er matchningsproblemer mellem indehavere af green card og udbudte job i Danmark. Det vurderes at være af stor betydning at vejledningen af green card indehavere forbedres og at ICS centrene påtager sig en rolle i forhold til at vejlede om jobsøgning og henvise til de relevante jobcentre.

Det foreslås, at International Citizen Centre skal vejlede indehavere af green card og medfølgende ægtefæller om, hvor de kan få hjælp til jobsøgning og at ICS henviser til de relevante jobcentre.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering kan oplyse, at indehavere af green card allerede har mulighed for at få information og vejledning om jobsøgning af Workindenmarks medarbejdere i ICS herunder tilbud om at deltage i de jobsøgningskurser, som Workindenmark afholder.

 

Workindenmark i ICS kan henvise til de relevante jobcentre som led i vejledningen af green card indehaverne.

 

Medfølgende ægtefæller har samme muligheder som green card indehaverne og kan derudover via ICS tilbydes at deltage i de særlige 6 måneders jobrettede vejledningsforløb, som Workindenmark afholder løbende for medfølgende ægtefæller. Bl.a. som led heri har Workindenmark samarbejde med jobcentrene om virksomhedsrettede tilbud.

 

Det vil derfor i forbindelse med evalueringen af ICS, som er igangsat i januar 2013, blive overvejet, om der er behov for at præcisere indhold og formål med ICS hjemmesiden. Muligheden for at synliggøre www.workindenmark.dk og Workindenmark-centrenes serviceydelser tydeligere fra ICS hjemmesiden vil ligeledes blive overvejet.

 

Forslaget er implementeret i 2016.

International Citizen Service (ICS), som er beliggende i de fire største byer, fungerer som én indgang til myndighedsdanmark for udenlandske arbejdstagere, og det er allerede i dag muligt for indehavere af green card at få information og vejledning om jobsøgning af Workindenmarks medarbejdere i ICS, herunder tilbud om at deltage i de jobsøgningskurser, som Workindenmark afholder. Workindenmark i ICS kan desuden henvise til de relevante jobcentre som led i vejledningen af green card indehaverne. Forslaget er således allerede implementeret.