Spring navigation over
Indhold start

Anmodning om godkendelse af uddannelser og certifikater via ICS's hjemmeside

Dato17.12.2012

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X


Forslag

Virksomhederne og de udenlandske arbejdstagere oplever, at de skal henvende sig til forskellige myndigheder for at opnå de nødvendige tilladelser og dokumenter med henblik på at kunne påbegynde arbejde i Danmark.

De fire ICS centre (International Citizen Service), der blev etableret i januar 2011 har til hensigt at skabe én nem indgang til ’myndigheds-danmark’. ICS-centrene har imidlertid visse begrænsninger. Det gælder bl.a. i forhold til godkendelse af udenlandske arbejdstageres uddannelser/kompetencer og certifikater.

Det foreslås, at anmodning om godkendelse af uddannelser/kompetencer og certifikater skal kunne håndteres via ICS’s hjemmeside, ligesom det skal være muligt at få information om godkendelse af uddannelser/kompetencer ved personligt fremmøde til et ICS center.

Det foreslås endvidere, at der i normale sager fastsættes en maksimal tidsfrist på 4 uger fra anmodning om anerkendelse af en uddannelse, eller et certifikat er modtaget, til der er foretaget en vurdering.