Spring navigation over
Indhold start

Åbningstiderne for ICS centrene udvides

Dato17.12.2012

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Virksomhederne og de udenlandske arbejdstagere oplever, at de skal henvende sig til forskellige myndigheder for at opnå de nødvendige tilladelser og dokumenter med henblik på at kunne påbegynde arbejde i Danmark.

De fire ICS centre (International Citizen Service), der blev etableret i januar 2011 har til hensigt at skabe én nem indgang til ’myndigheds-danmark’. ICS-centrene har imidlertid visse begrænsninger. Bl.a. oplever brugerne at åbningstiderne er for begrænsede, og at de myndigheder der pt. er involveret i ICS centrene, ikke altid er til stede.

Det foreslås, at åbningstiderne for ICS centrene udvides (fra de pt. to ugentlige dage). Baggrunden herfor er, at der i flere af centrene – herunder især i København – har været konstateret lange sagsbehandlingstider pga. et stort og stigende antal henvendelser fra udenlandske borgere.