Spring navigation over
Indhold start

Aflæggelse af biometri på de fire ICS centre

Dato17.12.2012

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Virksomhederne og de udenlandske arbejdstagere oplever, at de skal henvende sig til forskellige myndigheder for at opnå de nødvendige tilladelser og dokumenter med henblik på at kunne påbegynde arbejde i Danmark.

De fire ICS centre (International Citizen Service), der blev etableret i januar 2011 har til hensigt at skabe én nem indgang til ’myndigheds-danmark’. ICS-centrene har imidlertid visse begrænsninger. Det gælder bl.a. i forhold til de nye regler om biometri fra maj 2012, som indebærer, at statsborgere fra ikke-EU-lande skal have optaget biometri i forbindelse med indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse. Biometri kan ikke optages på et af de fire ICS centre, men skal ske ved henvendelse på en dansk repræsentation, hos politiet, eller i Servicecenteret hos Udlændingestyrelsen/Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

For i højere grad at skabe én landsdækkende indgang til de offentlige myndigheder for virksomheder og udenlandske arbejdstagere foreslås det, at International Citizen Service centrene videreudvikles ved bl.a. at gøre det muligt at aflægge biometri på de fire ICS centre, eventuelt ved at politiet også er repræsenteret i centrene.