Spring navigation over
Indhold start

Registreringsbevis til udenlandske arbejdstagere

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Virksomhederne og de udenlandske arbejdstagere oplever, at de skal henvende sig til forskellige myndigheder for at opnå de nødvendige tilladelser og dokumenter med henblik på at kunne påbegynde arbejde i Danmark.

De fire ICS centre (International Citizen Service), der blev etableret i januar 2011 har til hensigt at skabe én nem indgang til ’myndigheds-danmark’. I ICS kan udenlandske arbejdstagere/ virksomheder få hjælp til papirarbejdet, bl.a. omkring ansøgning om registreringsbevis for EU/EØS-borgere, ansøgning om opholdstilladelse for tredjelandsborgere, som opholder sig lovligt i Danmark, samt ansøgning om CPR-nummer og skattekort. Der er oprettet ICS-centre i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

ICS-centrene har imidlertid visse begrænsninger. Således er det i dag ikke muligt for EU/EØS borgere bosat i region Sjælland at ansøge om registreringsbevis i et ICS-center.

Det foreslås, at det gøres muligt for udenlandske arbejdstagere fra EU/EØS bosat i region Sjælland at ansøge om registreringsbevis ved fremmøde på ICS centret i København (og evt. Odense). Alternativt foreslås det, at det generelt gøres muligt at ansøge om registreringsbevis ved fremmøde i den kommunale borgerservice.

Økonomi- og indenrigsministeren har den 27. februar 2013 fremsat forslag til lov om ændring af lov om regional statsforvaltning, lov om børns forsørgelse, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love som følge af ændret organisering af statsforvaltningerne (Ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenklinger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v.).

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Forslaget er gennemført 1. juli 2013, hvor Statsforvaltningen fik ny struktur. De tidligere fem regionale statsforvaltninger blev sammenlagt til én samlet enhed under navnet ’Statsforvaltningen’ med i alt ni afdelinger.

Ændringen betyder, at en udenlandsk arbejdstager fra EU/EØS-landene kan få udstedt et registreringsbevis i ICS’en eller en af Statsforvaltningens 9 afdelinger uanset, hvor den udenlandske arbejdstager bosætter sig. Det vil bl.a. betyde, at borgere, der bosætter sig i region Sjælland kan få udstedt registreringsbevis i ICS’en i København.