Spring navigation over
Indhold start

Ansøgning om CPR-nr. i International Citizen Service (ICS) for arbejdstagere bosat i alle landets kommuner

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X


Forslag

Virksomhederne og de udenlandske arbejdstagere oplever, at de skal henvende sig til forskellige myndigheder for at opnå de nødvendige tilladelser og dokumenter med henblik på at kunne påbegynde arbejde i Danmark. De fire ICS centre (International Citizen Service), der blev etableret i januar 2011 har til hensigt at skabe én nem indgang til ’myndigheds-danmark’. ICS-centrene har imidlertid visse begrænsninger. Således er det i dag ikke muligt at ansøge om CPR-nr. for udenlandske arbejdstagere bosat i andre kommuner end i de fire kommuner med et ICS center.

For i højere grad at skabe én landsdækkende indgang til de offentlige myndigheder for virksomheder og udenlandske arbejdstagere foreslås det, at International Citizen Service centrene videreudvikles ved bl.a. at gøre det muligt for udenlandske arbejdstagere bosat i alle landes kommuner at ansøge om CPR-nr. ved henvendelse i ét af de fire ICS centre.

I Lov nr. 1251 af 18. december 2012 om ændring af lov om Det Centrale Personregister og sundhedsloven er regler for udstedelse af CPR-nr. ændret, så en kommunalbestyrelse efter aftale helt eller delvis kan overlade opgaver vedrørende registrering af indrejse i CPR af personer, der tilflytter kommunen fra udlandet og betjenes i International Citizen Service (ICS), til en anden kommunalbestyrelse, som i ICS varetager opgaver vedrørende indrejse i CPR. Tilsvarende regelændring gælder for udstedelse af sundhedskort m.v. Regelændringen er trådt i kraft 1. januar 2013.

Den praktiske gennemførelse af regelændringen forudsætter frivillige aftaler mellem kommunerne i ICS og landets øvrige kommuner.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Loven er trådt i kraft pr. 1. januar 2013.

De 4 kommuner i ICS (København, Odense, Aarhus og Aalborg) har pt indgået aftaler med omkring 45 kommuner om varetagelsen af udstedelse af CPR-nr. og sundhedskort i ICS’en. Det forventes at flere kommuner vil indgå i ordningen.

It-registreringen ift. CPR.nr. og sundhedskort er faldet på plads i december 2013 og udstedelsen af CPR.nr og sundhedskort på vegne af de andre kommuner er påbegyndt i ICS i København og Odense i januar 2014. I ICS i Aarhus er udstedelsen påbegyndt 15. februar 2014, mens udstedelsen i ICS i Aalborg forventes at blive påbegyndt i 3. kvartal 2014.

De fire ICS-kommuner og KL er i dialog med de kommuner, der endnu ikke har meldt tilbage med henblik på at få dem til at deltage i ordningen.