Spring navigation over
Indhold start

Ændring af høring af regionale beskæftigelsesråd om opholds- og arbejdstilladelse

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I nogle sager om opholds- og arbejdstilladelser høres de regionale beskæftigelsesråd om ansøgere fra tredje lande. Høringen skal klarlægge, om der kan anvises tilsvarende arbejdskraft fra Danmark eller andre EU-lande og om der foreligger en kontrakt, hvor løn- og ansættelsesvilkår er sædvanlige efter danske forhold.

Høringsprocedurerne har givet anledning til lange sagsbehandlingstider og en ofte regional uensartet afgørelse i høringssagerne.


Berørte virksomheder


Virksomheder indenfor de fleste brancher.


Forslag


For at reducere sagsbehandlingstiden for de sager der skal i høring i de regionale beskæftigelsesråd foreslås det, at sager om opholds- og arbejdstilladelser kan sendes i skriftlig høring i beskæftigelsesrådene, således at behandlingen af sagen ikke behøver at afvente, at der er møde i beskæftigelsesrådet.

Alternativt foreslås det, at formanden for det regionale beskæftigelsesråd bemyndiges til at kunne afgive høringssvar på vegne af beskæftigelsesrådet ved hastesager.

Det foreslås samtidig, at servicemålet for behandling af sager, der efter de gældende regler sendes i høring, forkortes på baggrund af de ovennævnte effektiviseringer af processen.

Forslaget gennemføres ikke

Regeringen fremlagde i april 2014 et nyt udspil til en reform af international rekruttering, der skal styrke virksomhederne i den internationale konkurrence. Målet er, at virksomhederne nemt og hurtigt skal kunne tiltrække højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Virksomhedsforums forslag om ændrede høringsprocedurer og heraf afledte forkortelser af servicemål adresseres ikke i udspillet. De regionale beskæftigelsesråd fastlægger selv deres interne høringsprocedurer og kan selv bemyndige formanden til, på rådets vegne, at afgive høringssvar.