Spring navigation over
Indhold start

Oplysningspligt om fremtidige digitaliseringstiltag

Dato17.12.2012
Nummer66

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem              

Forbrugerklagenævnet og Østre Landsret har afgjort, at tv-forhandlere skal betale alle penge tilbage for tv-apparater, der stadig fungerer fint, blot de er tilkoblet en modtageboks, hvis de ikke har informeret forbrugerne om fremtidige ændringer af digitalt tv 4-5 år efter købet.

Informationspligten er ifølge disse instanser information om fremtidige sendeformater og formater for DR’s kanaler. Der er tale om oplysninger, tv-forhandlerne ikke har adgang til eller indsigt i. Meget er politisk bestemt og vil afhænge af beslutninger, som ikke er truffet endnu. Det er en stor byrde for tv-forhandlerne, som forventes at informere på baggrund af usikker viden, som risikerer at være vildledende. Selvom spørgsmålet er anket til Højesteret, er der brug for at tage højde for sagen.


Berørte virksomheder            


Alle forhandlere af tv og andet udstyr, der skal kunne håndtere tv-signaler.


Forslag                                          


Der skal etableres en hjemmeside i regi af Kulturministeriet eller www.forbrug.dk, hvor forbrugere og forhandler skal kunne læse om fremtidige tiltag, herunder fremtidige formater og DR’s brug af disse. Der er endvidere brug for, at det gøres klart, at forbrugerne må påregne, at formaterne skifter, og at de ikke kan forvente, at deres tv-modtagelse nødvendigvis vil kunne bruges til fremtidige standarder blot få år ude i fremtiden.

Forslaget har relation til en konkret dom, som er afsagt i Landsretten, og som for nuværende verserer for Højesteret.

 

Det fremgår af Landsrettens dom, at sælgere har en loyal oplysningspligt i medfør af købelovens regler. I forslaget for Virksomhedsforum fremgår det, at tv-forhandlere ikke har adgang til eller indsigt i, hvad der er for information, de skal oplyse om, og at sælgere skal give oplysninger på baggrund af beslutninger, som ikke er truffet endnu. Jf. Landsrettens afgørelse gælder kravet til oplysningspligt imidlertid alene fremtidige sendesignaler, som er besluttet. Der er ikke tale om, at sælgere skal oplyse kunderne om forhold, som afhænger af beslutninger, som ikke er truffet endnu.

 

I dommen lægges endvidere vægt på, om der har været udmeldinger om de fremtidige forhold på f.eks. brancheorganisationers hjemmesider, hvad andre sælgere kan have haft af oplysninger, hvad brancheorganisationer har meldt ud til deres forhandlere via f.eks. brochurer, som har været udsendt til forhandlerne, oplysning i almindelige fagblade og aviser, oplysninger fra f.eks. offentlige myndigheder osv. Det er således en samlet vurdering af, hvad der har været af tilgængelig viden på et område sammenholdt med, hvad man som fagmand ved eller bør vide.

 

Fra det offentliges side offentliggøres i dag information om teknologivalg og standarder inden for radio- og tv-området på Kulturministeriets hjemmeside, i takt med at der træffes politiske beslutninger herom. Ligeledes er det muligt at finde oplysninger på Kulturstyrelsens og Erhvervsstyrelsens hjemmesider om anvendelsen af radio og tv-teknologier og standarder og kommende ændringer heraf.

 

Det gælder generelt, at det er den enkelte virksomheds ansvar at holde sig ajour med ny og gældende lovgivning. Det er imidlertid almindelig praksis, at det offentlige igennem en række procedurer inddrager erhvervslivet i politiske beslutninger, herunder når der tages politiske beslutninger af betydning for den teknologiske udvikling m.v. Det sker bl.a. igennem offentlige høringer af forslag til nye regler og offentliggørelse af informationsmateriale.

 

I forbindelse med overgangen til digitalt tv via antennenettet etablerede branchen selv en hjemmeside (www.digitaliseringen.dk). Det fremgår på hjemmesiden, at branchen efter indførelsen af det digitale sendenet har indgået en samarbejdsaftale om blandt andet information og digitale muligheder og standarder.