Spring navigation over
Indhold start

Kommunal byggesagsbehandling - kontrol af gyldigheden af autorisation for installatører af gas-, vand- og afløbsarbejder

Dato04.10.2012
Nummer37

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Kommunens opgave består konkret i, at kommunen, når den modtager materialet med navn på den installatør, der har udført gas-, vand- eller afløbsinstallationen, skal slå dette navn op i Sikkerhedsstyrelsens Autorisationsregister for at kontrollere, at installatøren autorisation er gyldig.
Københavns Kommune anslår, at der i kommunen bruges knap et halvt årsværk på denne opgave, som ikke umiddelbart er en kerneopgave i byggesagsbehandlingen.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der søger om byggetilladelse berøres. Ligeledes berøres kommunerne.

Forslag

Kravet om kommunal kontrol af autorisationernes gyldighed bør ophæves. Reglen kan forenkles ved at installatøren selv dokumenterer autorisationen.

Yderligere oplysninger

Kravet fremgår af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, som administreres af Sikkerhedsstyrelsen. Virksomhedsforum henviser i øvrigt til anbefalingerne fra regeringens arbejdsgruppe om effektiv byggesagsbehandling.

Forpligtelsen for kommunerne i § 23, stk. 2, i lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (gasloven), til at påse overholdelse af autorisationskravet i forbindelse med byggesagsbehandlingen fjernes.

 

Det har naturligvis fortsat regeringens højeste prioritet, at autorisationsreglerne bliver efterlevet. Med ændringen vil der ikke længere være tale om myndighedskontrol på dette område. Der er derfor behov for en grundig vejledning til borgere og virksomheder, der ansøger om byggetilladelse eller anmelder et byggeri.

 

Der indbygges derfor en vejledning til ansøgerne om, at det er et krav at bruge autoriseret vvs-installatør eller autoriseret kloakmester i det kommende landsdækkende digitale ansøgningssystem – Byg og Miljø, MDB.

 

Forslaget gennemføres ved en ændring af gasloven i folketingsåret 2013/2014.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Der er fremsat lovforslag om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, som indeholder en ophævelse af kravet om kommunal kontrol. Lovforslaget blev fremsat i november 2013 og forventes vedtaget i april 2014.