Spring navigation over
Indhold start

Notarialforretninger ved navneunderskriftsprøve

Dato04.10.2012
Nummer35

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Notarpåtegning (som verificerer underskrivers identitet) på selskabsretlige dokumenter kan være nødvendig af mange årsager, f.eks. i forbindelse med transaktioner, der involverer datterselskaber i udlandet. Sådanne dokumenter skal underskrives af de tegningsberettigede i det danske moderselskab og involverer dermed selskabets øverste ledelse. For at lette notarpåtegningen af sådanne dokumenter har nogle retskredse, f.eks. København, etableret en ordning, hvor notarforretningen foregår på grundlag af en underskriftsprøve fra de tegningsberettigede i selskabet. Det har den store fordel for selskabet, at notarpåtegningen kan gennemføres, uden at de tegningsberettigede personligt skal op i retten for at godtgøre sin identitet og underskrift over for notaren. For et selskab, der har behov for adskillige notarpåtegninger årligt, er dette en betydelig administrativ lettelse. Imidlertid er denne fremgangsmåde kun mulig i nogle dele af landet og ikke i andre.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, som har et stort behov for notarpåtegning af dokumenter.

Forslag

Der bør etableres en landsdækkende ordning, der muliggør notarforretninger på grundlag af en navneunderskriftsprøve. Inspiration kan hentes i den ordning, som Københavns byret har etableret for selskaber, der har et stort behov for notarialforretninger, herunder af hastende karakter. Ordningen baserer sig på, at den person hvis underskrift, notaren skal verificere, en gang om året skal indfinde sig på notarialkontoret og underskrive en navneunderskriftsprøve og vise billedlegitimation. Den pågældende skal også bemyndige notaren til at ekspedere dokumenter, der er underskrevet af den pågældende, uden at han eller hun giver møde på notarialkontoret. Af notarpåtegningen kommer det til at fremgå, at notarforretningen er foretaget på grundlag af en navneunderskriftsprøve således at modtageren af det notariserede dokument ikke får den opfattelse, at der er tale om en almindelig notarforretning.

Yderligere oplysninger

Gennemførelse af forslaget kræver ikke lovændringer. Efter DI’s oplysninger tillader den gældende notarialbekendtgørelse de enkelte retter at etablere en ordning, hvor notarforretninger foregår på grundlag af underskriftsprøve.

Justitsministeriet vil gennemføre forslaget ved en ændring af bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007 om notarialforretninger.

 

Ændringen forventes implementeret i foråret 2013.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Forslaget er blevet gennemført ved en ændring af Bekendtgørelse nr. 1555 af 18. december 2007 om notarialforretninger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 839 af 6. juli 2011, der trådte i kraft den 1. oktober 2013.

Ved ændringen er der i bekendtgørelsen tilført en ny § 7 a, hvorefter notaren kan tillade, at selskaber og andre juridiske personer omfattes af en ordning, hvorefter notarforretninger vedrørende selskabet mv. kan foretages på baggrund af en navneunderskriftsprøve.