Spring navigation over
Indhold start

Fælles EU-regler for miljøzonemærker

Dato04.10.2012
Nummer33

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

De fire største danske byer: København, Aarhus, Odense og Aalborg har fået lov til at oprette miljøzoner, hvor lastbiler og busser enten skal være udstyret med et miljøzonemærke, der dokumentere at de lever op til kravene i miljø­zonen, dvs. at de enten lever op til Euro4-normen eller har et eftermonteret partikelfilter.
Tilsvarende regler findes i en række andre lande, herunder Tyskland. Men der er ikke et fælles EU-mærke eller for den sags skyld gensidig anerkendelse af mærkerne. Det vil sige, at lastbiler og busser i international trafik skal have både et dansk og et tysk mærke på, hvis det skal ind i miljøzonerne.

Forslag

Der arbejdes for fælles EU-regler om miljøzonemærker, eller der søges en bi­lateral aftale med de nærmeste lande om gensidig anerkendelse af miljøzone­mærke.
DI vurderer, at dette vil lette den internationale trafik og virksomhederne slip­per for at søge om godkendelse i flere lande. Forslaget vil derfor medføre en betydelig reduktion i virksomhedernes administrative byrder.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Miljøzoner er national kompetence og reguleres forskelligt internt i EU, hvad angår miljøkrav (filtereffektivitet) og dokumentation ved erhvervelse af miljøzonemærke mv.

​Gensidig anerkendelse eller fælles miljøzonemærke vil kræve fælles EU-regler. Muligheden for fælles EU-regler har tidligere været drøftet med EU-Kommissionen, og det vurderes på nuværende tidspunkt ikke muligt at få indført fælles EU-regler for miljøzoner. Hvis situationen måtte ændre sig, vil regeringen arbejde for videre harmonisering af reglerne.

 

Status pr. maj 2017.

Forslaget implementeres efter 2018.


Miljøzoner er national kompetence og reguleres forskelligt internt i EU, hvad angår miljøkrav (filtereffektivitet) og dokumentation ved erhvervelse af miljøzonemærke mv.

Gensidig anerkendelse eller fælles miljøzonemærke vil kræve fælles EU-regler. Muligheden for fælles EU-regler har været drøftet med EU-Kommissionen, og det vurderes på nuværende tidspunkt ikke muligt at få indført fælles EU-regler for miljøzoner.

Hvis situationen måtte ændre sig, vil regeringen arbejde for videre harmonisering af reglerne.