Spring navigation over
Indhold start

Miljøzoner på europæisk plan

Dato04.10.2012
Nummer31

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er uhensigtsmæssigt og en barriere, at hverken reglerne om kravene i miljøzoner samt udseende af miljøzonemærkater er harmoniseret i EU.

Berørte virksomheder

Alle EU-transportvirksomheder, der udfører godskørsel i byer med miljøzoner.

Forslag

I Danmark har lovgivningen sikret, at der gælder de samme krav i de kommuner, der indfører miljøzoner. Det samme bør man sikre via EU-regulering.

Yderligere oplysninger

Så vidt vides, så er reglerne ikke engang harmoniseret nationalt i f.eks. Tyskland. I Tyskland er kravene i byer med miljøzoner således forskellige.

Besvaret oktober 2017.

Forslaget gennemføres ikke.

Miljøzoner er national kompetence og reguleres forskelligt internt i EU, hvad angår miljøkrav (filtereffektivitet) og dokumentation ved erhvervelse af miljøzonemærke mv.

​Gensidig anerkendelse eller fælles miljøzonemærke vil kræve fælles EU-regler. Muligheden for fælles EU-regler har tidligere været drøftet med EU-Kommissionen, og det vurderes på nuværende tidspunkt ikke muligt at få indført fælles EU-regler for miljøzoner. Hvis situationen måtte ændre sig, vil regeringen arbejde for videre harmonisering af reglerne.

 

 

 

Status pr. maj 2017.

Forslaget implementeres efter 2018.


Miljøzoner er national kompetence og reguleres forskelligt internt i EU, hvad angår miljøkrav (filtereffektivitet) og dokumentation ved erhvervelse af miljøzonemærke mv.

Gensidig anerkendelse eller fælles miljøzonemærke vil kræve fælles EU-regler. Muligheden for fælles EU-regler har været drøftet med EU-Kommissionen, og det vurderes på nuværende tidspunkt ikke muligt at få indført fælles EU-regler for miljøzoner. Hvis situationen måtte ændre sig, vil regeringen arbejde for videre harmonisering af reglerne.