Spring navigation over
Indhold start

Indførsel af elektronisk CMR-fragtbrev

Dato04.10.2012
Nummer29

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Otte lande har ratificeret et tillæg til CMR-konventionen, så elektroniske fragtbreve anerkendes på linje med fragtbreve i papirudgave. Desværre har Danmark stadig ikke ratificeret tillægget til CMR-konventionen om elektroniske fragtbreve.
I dag anerkendes elektroniske CMR-fragtbreve ikke ved internationale transporter i Danmark. Alle transportvirksomheder, som kører international landevejstransport. Manglende anerkendelse af et elektronisk CMR-fragtbrev er en barriere i forhold til effektiviteten i transportkæden.

Forslag

Danmark ratificerer tillægget til CMR-konventionen om elektroniske CMR-fragtbreve.

Yderligere oplysninger

Den 5. juni 2011 trådte tillægget til CMR-konventionen om brug af elektronisk CRM-fragtbrev i kraft, idet fem lande havde ratificeret tillægget.
Det elektroniske fragtbrev skaber en ramme for ethvert krav, deklarering, instruktion, forespørgsel, reservation eller anden kommunikation, som relaterer sig til CMR-fragtbrevet.
Danmark har endnu ikke ratificeret tillægget til CMR-konventionen om elektronisk fragtbrev, så her ankerkender man CMR-fragtbreve på papir.

Forslaget er i gang med at blive gennemført. Den 1. november 2012 fremsatte justitsministeren forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport (L 48).

 

Lovforslaget indeholder en ændring af lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven), der tager sigte på at muliggøre dansk ratifikation af tillægsprotokollen af 20. februar 2008 til FN-konventionen af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring af landevej (CMR-konventionen) om brug af elektroniske fragtbreve.

 

Dansk tiltrædelse af tillægsprotokollen vil sikre, at elektroniske fragtbreve kan anerkendes på linje med fragtbreve i papirform. Med vedtagelsen af lovforslaget giver Folketinget samtykke efter grundlovens § 19 til, at Danmark ratificerer den nævnte tillægsprotokol.

 

Vedtages lovforslaget er det Justitsministeriets forventning, at ændringsloven vil kunne træde i kraft i løbet af 2013.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Ved lov nr. 1246 af 18. december 2012 om ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport blev der med § 2 skabt det nødvendige lovgrundlag for en ratifikation af tillægsprotokollen af 20. februar 2008 til FN-konventionen af 19. maj 1956 om fragtaftaler ved international godsbefordring af landevej (CMR-konventionen). Lovens § 2 trådte i kraft den 26. september 2013.