Spring navigation over
Indhold start

Månedlig rapportering til Danmarks Statistik om import af frugt og grønt tager 3 timer/måneden

Dato04.10.2012
Nummer28

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Et firma i Esbjerg skal rapportere til Danmarks Statistik samtlige varenumre af importerede Frugt- og grønsager. Der er mere end 300 forskellige varer som skal angives i stk. og pris for hvert enkelt varenummer. Det tager mere end tre timer hver gang.

Forslag

Kunne det gøres mere enkelt? Et samlet beløb hver måned?

Forslaget gennemføres ikke.

 

Krav til indberetning fra virksomheder om import og eksport af varer fra/til EU-lande – herunder frugt og grøntsager – er fastlagt i EU-forordning nr. 638/2004 med senere ændringer og gennemførelsesbestemmelser. I henhold til forordningen skal indberetning af oplysninger ske på et fælles og detaljeret niveau for alle EU lande.

 

Pligten til indberetning omfatter alle virksomheder med en årlig import på over 3,7 mio. kr./år og/eller en eksport på over 5,0 mio. kr. pr. år. (tærskler gældende for 2012).

Danmarks Statistik kan ikke dispensere fra de fastlagte krav til indberetning.

 

Danmarks Statistik stiller imidlertid en række digitale indberetningsløsninger til rådighed, hvor virksomhederne på en nem og fleksibel måde kan overføre data til brug for statistikken om udenrigshandel. Indberetningsløsningerne omfatter såvel indtastningsløsninger som løsninger, der sørger for filoverførsel af allerede eksisterende data fra eksempelvis virksomhedens økonomisystem.

 

Oplysninger om indberetningsløsninger mv. findes på Danmarks Statistiks hjemmeside