Spring navigation over
Indhold start

SKAT's hjemmeside

Dato04.10.2012
Nummer26

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Søgefunktionen på SKAT’s hjemmeside giver for mange og irrelevante resultater.
Det er indtrykket, at SKAT’s hjemmeside rummer en mængde nyttig information, men søgefunktion gør det tæt på umuligt at finde den seneste relevante information, da mange gamle/ikke længere gyldige dokumenter kommer med i søgeresultaterne.
Som det er nu, ender man med at spørge revisor om relativt simple forhold, man på skat.dk burde kunne finde svaret på, men som vil tage uforholdsmæssig lang tid at finde.

Forslag

Informationen skal enten organiseres bedre, eller søgefunktionens nøjagtighed skal øges.

Skatteministerier er opmærksomme på, at søgefunktionen på skat.dk kan forbedres. Ministeriet har derfor påbegyndt første fase af implementeringen af en Google søgefunktion på skat.dk, som forventes implementeret primo 2013.

Den nye søgefunktion bygger på søgeteknologien fra Google.com og forventes at give brugerne på skat.dk væsentlig flere relevante søgeresultater.

I fase 2 vil søgefunktionen blive yderligere forbedret, så brugerfladen på søgefunktionen kommer til at indeholde flere muligheder for at afgrænse søgeresultaterne til i højere grad at være relevante for brugerne.

  • Fase 1 forventes implementeret primo 2013.
  • Fase 2 forventes implementeret medio 2013.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Google søgemaskinen er implementeret på skat.dk i oktober 2013.

Det var oprindeligt planen, at Fase 2 skulle bestå af en udvikling af søgefunktionens brugergrænseflade. SKATs webredaktion er imidlertid nået frem til, at det er bedre for brugerne at fastholde en forenklet brugergrænseflade og i stedet arbejde på at gøre søgefunktionen stadig mere intelligent og dermed øge træfsikkerheden. Dette arbejde er påbegyndt og vil fortsætte som en driftsopgave fremover.