Spring navigation over
Indhold start

Oprettelse af indgang til dansk producentansvarssystem på www.virk.dk

Dato04.10.2012
Nummer20

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Producenter og importører af batterier samt elektriske og elektroniske produkter har pligt til at registrere sig i Dansk producentansvars systems register på www.dpa-system.dk. Derudover skal de rapportere, hvor store mængder der sættes på det danske marked årligt. For batterier skal der endvidere laves en registrering hos Erhvervsstyrelsen, så der kan betales afgifter af mængden af batterier, der sættes på markedet.
Hovedparten af registreringer fra virksomheder til myndigheder foregår via www.virk.dk. Når producenter og importører sætter elektronik og batterier på markedet i Danmark, skal de på www.dpa-system.dk og registrere sig. Derudover skal batteriproducenter og importører ind på virk.dk.

Berørte virksomheder

De 1.739 virksomheder (pt. registreret i dpa-system) som sætter batterier eller elektroniske produkter på markedet i Danmark

Forslag

Der kan med fordel laves en indgang til registreringen i dpa-system på virk.dk, så det gør det lettere for virksomhederne at finde de rette registreringssystemer.

Yderligere oplysninger

Miljøstyrelsen er myndighed.
DPA-system administrerer producentansvarsordning for både batterier og elektriske og elektroniske produkter.
www.virk.dk og www.dpa-system.dk

Miljøministeriet og Dansk Producentansvarssystem (DPA-System) støtter forslaget.

 

Miljøstyrelsen vil drøfte den praktiske gennemførelse af forslaget med Erhvervs- og Vækstministeriet (virk.dk) og DPA-System.

 

Løsningen forventes implementeret i efteråret 2013.

 

Forslaget er ikke implementeret

Status pr. dec. 2018: Forslaget er endnu ikke implementeret.

DPA-System (Dansk Producentansvarssystem) har tidligere haft drøftelser med virk.dk om etablering af en indgang fra virk.dk til DPA-system og havde planlagt og budgetteret med at gennemføre de nødvendige ændringer i løbet af 2015. Tekniske vanskeligheder og prioritering af implementering af direktivændringer har gjort, at indgangen ikke er oprettet som planlagt.

Der er i 2018 gennemført tekniske ændringer med implementering af nye kategorier i det generelle indberetningssystem forårsaget af direktivændringer, som har forsinket dette forslags gennemførelse.

Forslaget indgår i en samlet strategi for forenkling af registrering og procedurer for batterier, som gennemføres i 2019/20 ifm. implementering af ændringerne for producentansvar i affaldsrammedirektivet, se også forslag 108.