Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af reglerne for anmeldelse af ejerskifte i henhold til fødevareloven

Dato04.10.2012
Nummer17

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres hos Fødevarestyrelsen ved nyetableringer, ligesom ejerskifte også skal registreres hos Fødevarestyrelsen.
Det følger af autorisationsbekendtgørelsens § 26, stk. 2, at man ved anmeldelse af ejerskifte skal anvende det skema, som findes på Virk.dk eller det tilsvarende skema på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Ejerskiftet bliver først registreret, når dette skema er udfyldt og indsendt.
Der er tale om et 23 sider langt skema, som skal udfyldes og indsendes. Det koster fødevarevirksomhederne unødigt lang tid at skulle gennemgå skemaet.

Berørte virksomheder

I princippet er alle fødevarevirksomheder berørte.


Forslag


Der kan udvikles en særlig digital løsning, der enten medfører, at der udvikles en ny og helt ukompliceret indberetning alene til ejerskifte, eller at indberetteren alene præsenteres for de relevante oplysninger, og at der informeres herom, så indberetteren ved, at det alene er få af det meget omfattende skemas felter, der er relevante.

Der pågår analysearbejde vedr. generel forbedring af processen for anmeldelse af fødevarevirksomheder, herunder anmeldelse af ejerskifte. Forslaget vil blive en del af det overordnede projekt ”Forbedring af anmeldelse af fødevarevirksomheder”.

 

Projektet består af flere faser, hvoraf 1. fase er ”forbedring af det samlede anmeldelses-univers”, herunder en forbedring af anmeldelse og registrering af ejerskifte. Fasen indeholder forbedring af eksisterende digitale løsning og forbedrede vejledninger med henblik på at gøre det at anmelde mere kunderettet og brugervenligt, således at kunderne får en positiv oplevelse og kan blive mere selvhjulpne. Dette vil medføre en væsentlig forbedret oplevelse for kunderne.

 

Projekt ”Forbedring af anmeldelse af fødevarevirksomheder” startes op primo 2013. Forslaget forventes fuldt implementeret i 2014.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Forslaget blev gennemført d. 12. juni 2013 ved, at der er indført en digital løsning for virksomheder, der ønsker at anmelde ejerskifte, hvor virksomhederne kun præsenteres for de relevante spørgsmål forbundet med ejerskifte.

Ultimo 2013 er løsningen suppleret med et strakssvar. Herved får virksomheder, der ønsker at anmelde ejerskifte, en øjeblikkelig tilbagemelding, som angiver at ejerskiftet er registreret hos Fødevarestyrelsen. Det betyder, at virksomhederne ikke længere skal vente på, at registreringen sagsbehandles i Fødevarestyrelsen.