Spring navigation over
Indhold start

Anbefalinger for indhold af tilsat sukker

Dato04.10.2012
Nummer15

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Danmark udarbejder i samarbejde med de øvrige nordiske lande anbefalinger for indhold af næringsstoffer i kosten. Arbejdet finansieres gennem Nordisk Ministerråd og gentages hver 8 år. I 2010 udgav EFSA anbefalinger på opfordring af Kommissionen. Deres anbefalinger ligger til grund for EU lovgivningen og er væsentligt forskelligt fra de nordiske anbefalinger. De er opdateres nu og er fortsat forskellig fra EFSA’s på et punkt: tilsat sukker.
De nordiske anbefalinger ligger til grund for ernæringsdiskussionen i Danmark og benyttes bl.a. som grundlag for beslutning om fødevarer kan få nøglehulsmærket.
Unødvendige ressourcer bruges, når de danske myndigheder involverer sig i dette arbejde, når der findes et europæisk grundlag at arbejde ud fra.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder som producerer fødevarer, der indeholder tilsat sukker. De kan ikke få nøglehulsmærket.

Forslag

Danmark bakker op om de anbefalinger, der udvikles i EFSA og som ligger til grund for EU-lovgivningen på området.
De danske myndigheder nedprioriterer nordisk samarbejde om næringsstofanbefalinger.

Forslaget gennemføres ikke.

 

Forslaget gennemføres ikke, da EFSA ikke udarbejder kostanbefalinger og Danmark i øvrigt har stor gavn af det nordiske samarbejde om kostanbefalinger.

 

EFSA har udtalt sig om referenceværdier for dagligt indtag af en række næringsstoffer, navnlig fordi disse referenceværdier anvendes i nye regler for næringsdeklaration i EU. EFSA har i sin udtalelse lagt stor vægt på at understrege, at udtalelsen alene angår spørgsmålet om, hvilke referenceværdier der er acceptable set i forhold til almindelige kostanbefalinger, og at udtalelsen ikke udgør egentlige kostråd. Sidstnævnte bør fastlægges nationalt, idet der her kan tages højde for regionale forskelle i kostmønstre. EFSA har således ikke udarbejdet kostråd, hverken for sukker eller tilsat sukker.

 

Samarbejdet om de Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR) er meget mere end blot tilsat sukker. Samarbejdet er afgjort til gavn for Danmark som grundlag for vores arbejde med kostråd. NNR er et unikt regionalt samarbejde af høj faglig kvalitet og internationalt anerkendt - bogen med de nordiske næringsstofanbefalinger bruges af ernæringseksperter i mange lande