Spring navigation over
Indhold start

Kortere frist for indberetning fra kontrolmyndighederne til NaturErhvervstyrelsen

Dato04.10.2012
Nummer14

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Sagsbehandlingen på flere centrale erhvervsområder er ofte meget langvarig. Landbrug & Fødevarer oplever frustration i erhvervet over, at det ofte tager meget lang tid for en sag at nå fra kontrolmyndighederne til NaturErhvervstyrelsen. Da opfølgningen tager så lang tid medfører det stor usikkerhed i relation til konsekvenserne af den udførte kontrol, herunder eventuelle praktiske og økonomiske konsekvenser heraf.

Berørte virksomheder

Landbrug


Forslag


Landbrug & Fødevarer foreslår, at fristen for kontrolmyndighedernes indberetning til NaturErhvervstyrelsen nedsættes.

Yderligere oplysninger

Fødevareministeriet er relevant myndighed.

NaturErhvervstyrelsen vil fastsætte kortere tidsfrister for overførsel af kontrolresultater. Der vil blive arbejdet med at sikre, at kontrolresultaterne bliver overført elektronisk til sagsbehandlingssystemet.

 

De elektroniske systemer forventes implementeret primo 2014.

 

Status juli 2018.

Forslaget implementeres i 2019.

Forslaget er delvist implementeret med virkning fra 2015.

1. januar 2015 blev hele den fysiske kontrol af krydsoverensstemmelse hjemtaget til Landbrugsstyrelsen. Dette betyder, at Landbrugsstyrelsen ikke længere skal afvente indberetning fra eksterne kontrolmyndigheder.

Landbrugsstyrelsens kontrollører har en frist på 60 dage fra kontrollen har fundet sted til kontrolsagen er indberettet elektronisk. Centraliseringen af kontrollen har fremmet sagsflowet og fristen på de 60 dage overholdes.

Der arbejdes på en ny elektronisk løsning til bl.a. indberetning af kontrolsager. Denne løsning vil tidligst blive implementeret i 2019 pga. udvikling af ny IT-løsning. Det er usikkert, hvor stor effekt det vil have på sagsbehandlingstiden.