Spring navigation over
Indhold start

Forenklet procedure ved eksportejererklæringer

Dato04.10.2012
Nummer12

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Landbrug & Fødevarer oplever, at proceduren vedrørende eksportejererklæringer er unødigt kompliceret.

Berørte virksomheder

Landbrug og virksomheder.


Forslag


Proceduren vedr. eksportejererklæringer kan gøres mere enkel ved, at dyrlægen laver en indberetning til CHR, hvor fødevareregionen kan tjekke, om forholdene er i orden.
Alternativt kan man gå ud fra, at alt er i orden, når besætningen har en sundhedsrådgivningsaftale, indtil dyrlægen laver ”leveringsstop” på CHR nr.
Den forenklede procedure skal ske uden at forringe dyrevelfærden.

Yderligere oplysninger

Fødevareministeriet er relevant myndighed.

Forslaget om, at Fødevarestyrelsen kan gå ud fra, at alt er i orden, når besætningen har en sundhedsrådgivningsaftale med den praktiserende dyrlæge, indtil dyrlægen laver ”leveringsstop” for besætningen, er ikke tilstrækkelig, da det ikke opfylder EU-reglerne på området.

 

Den nuværende procedure er, at praktiserende dyrlæger tjekker sundheden i oprindelsesbesætningen og sender en underskrevet dyrlægeerklæring til Fødevarestyrelsen. På baggrund af dyrlægeerklæringen får landmanden tilsendt en eksportejererklæring, og samlet udgør de to erklæringer certificeringsgrundlaget for embedsdyrlægerne. Herved opfyldes EU-kravet om, at den attesterende embedsdyrlæge skal have viden om den besætning, som dyrene stammer fra.

 

Fødevarestyrelsen vil ændre den nuværende procedure, så den praktiserende dyrlæge ikke længere skal indsende sin erklæring til styrelsen, men at den i stedet skal udleveres til landmanden. Landmanden skal herefter selv sørge for, at den forelægges Fødevarestyrelsens embedsdyrlæge sammen med landmandens egen eksportejererklæring.

 

Eksportejererklæringen gøres tilgængelig for landmændene på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

 

Fødevarestyrelsen vil i 2013 analysere, om det på længere sigt kan gøres muligt for de praktiserende dyrlæger at underskrive og indsende dyrlægeerklæringen digitalt.

 

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Proceduren vedrørende eksportejer-erklæringer er blevet ændret, således at den praktiserende dyrlæge ikke længere skal indsende sin erklæring til styrelsen, men at den i stedet skal udleveres til landmanden. Landmanden skal herefter selv sørge for, at den forelægges FVSTs embedsdyrlæge sammen med landmandens egen eksportejererklæring.

Den nødvendige blanket hertil er blevet gjort tilgængelig på Fødevarestyrelsens hjemmeside i juli 2013. Erklæringen skal ikke længere indsendes. Erklæringen skal blot foreligge på synsstedet, når embedsdyrlægen kommer, så denne kan se erklæringen og tage den med som dokumentation.