Spring navigation over
Indhold start

Krav om skiltning med priser på lån, som virksomhederne ikke tilbyder

Dato04.10.2012
Nummer10

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Bekendtgørelsen om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser kræver, at virksomheder, der tilbyder eller formidler forbrugerkreditter, er forpligtede til at oplyse om prisen på lån, som de slet ikke tilbyder. Således fastsætter bekendtgørelsen, at virksomhederne skal give oplysninger om en række omkostninger for forbrugslån på 40.000 kr.
Mange yder slet ikke så høje lån, og gennemsnitslån er langt mindre typisk lidt under 10.000 kr.
Det er således en administrativ byrde ingen har glæde af, og som i værste fald vildleder forbrugerne både om størrelsen af kreditter, der tilbydes og også om ÅOP, som typisk bliver lavere på et lån på 10.000 kr. end et lån på 40.000 kr.

Berørte virksomheder

Alle detailhandelsvirksomheder som formidler forbrugslån, eksempelvis elektronik, møbler, rejser mv.

Forslag

Fjerne kravet om skiltning for lånetyper virksomheden ikke tilbyder.

Forslaget gennemføres ved ændring af to bekendtgørelser, der begge vedrører prisoplysninger i forbindelse med bl.a. lån (bekendtgørelse nr. 1203 af 28. september 2010 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud om valutakurser (udstedt i medfør af markedsføringsloven) samt bekendtgørelse nr. 1210 om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (udstedt i medfør af lov om finansiel virksomhed).

 

De reviderede regler forventes at kunne træde i kraft senest fra 2014.

 

Forslaget er ikke implementeret

Dele af forslaget blev implementeret i 2017, mens resten forventes implementeret i 2019.

Samtidig med ikrafttræden af den ny markedsføringslov den 1. juli 2017, blev bekendtgørelse nr. 1203 af 28. september 2010 om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser ophævet, for så vidt angår reglerne om låne- og kredittilbud.

Bekendtgørelse nr. 1210 af 24. oktober 2010 om information til forbrugerne om priser m.v. i pengeinstitutter vil blive ændret i 2019. Ændringen vil sikre, at det tydeligt fremgår af bekendtgørelsen, at et pengeinstitut ikke skal skilte med prisen på en lånestørrelse, som instituttet ikke tilbyder. Ændringen vil sikre, at pengeinstituttet ikke bliver pålagt unødvendige byrder.