Spring navigation over
Indhold start

Automatisk udbetaling af præmie og bonus for erhvervsuddannelseselever

Dato04.10.2012
Nummer2

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Præmie- og bonusordningen administreres af Arbejdsgivernes Elevrefusion. Præmien udbetales i tre rater à 6.000 kr., mens bonus udbetales i fire rater à 13.000 kr. Virksomheder med lærlinge, der udløser præmie- og bonusrater, skal ansøge via www.atp.dk om hver enkelt rate. Dette udgør i sig selv en administrativ byrde, hvilket forstærkes af, at en lang række andre refusioner udbetales automatisk til den virksomhed, der har lærlingen ansat.

Berørte virksomheder

Problemet berører alle virksomheder, der uddanner lærlinge. Særligt små og mellemstore virksomheder uden strømlinede administrative rutiner oplever dette som en byrde – der kan være med til at forhindre ansættelsen af lærlinge.

Forslag

Raterne bør udbetales automatisk. Alle lærlingekontrakter findes hos de relevante faglige udvalg, der på vegne af virksomhederne kan oplyse om aktuelle kontrakter.

Yderligere oplysninger

Der er tale om national lovgivning.

Den nuværende præmie- og bonusordning er en midlertidig ordning, der udløber med udgangen af 2013.

Der er ikke aktuelle planer om, at ordning fortsætter i 2014. Ministeriet for Børn og Undervisning vurderer derfor ikke, at det er hensigtsmæssigt at ændre reglerne som følge af ordningens korte levetid med udløb ved årets udgang.

Et lovforslag om ændringer af reglerne vil skulle fremsættes og behandles i Folketinget m.v., hvilket skal holdes op imod ordningens udløb ved året udgang.