Spring navigation over
Indhold start

Enklere regler for fradrag af udgifter til arbejdsværelse i hjemmet

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Antallet af selvstændige i Danmark har aldrig været lavere og er i europæisk sammenhæng usædvanligt lavt (Kilde: Danmarks Statistik, Arbejdstidsregnskabet, ATR112). Der er derfor en samfundsmæssig interesse i at skabe klare regler, der understøtter, at det er let at drive eget virksomhed.

De nuværende regler for fradrag for udgifter til kontor i hjemmet er af begrænset værdi for de selvstændige: Fradraget anerkendes sjældent, og reglerne opleves derudover som vanskelige at forstå.

Selvstændigt erhvervsdrivende mv. kan fratrække udgifter til arbejdsværelse som driftsudgifter, hvis de er nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde erhvervsindkomsten efter SL § 6, stk., 1, litra a.

Om en erhvervsdrivende mv. kan trække udgifter til arbejdsværelse fra i forbindelse med indkomstopgørelsen, bliver afgjort efter en samlet konkret vurdering, hvor man bl.a. lægger vægt på, hvordan arbejdsværelset er indrettet, samt hvor meget den selvstændige bruger værelset i sit erhverv. Skat oplyser, at fradrag for arbejdsværelse i hjemmet sjældent anerkendes, fordi de anses for private (https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2083512)

Nye virksomheder drives ofte fra hjemadressen, alene af den grund at leje af lokaler ville yderligere belaste økonomien i den nystartede virksomhed. Men personen, der starter en rengøringsvirksomhed med lager af materialer i bryggers og kontor i stuen, kan med de nuværende regler ikke bruge fradragsmuligheden. Det kan revisoren, der bruger spisebordet som mødebord, heller ikke, fordi lokalerne ikke er adskilt fra resten af boligen.

Udover at muligheden for at anvende fradraget er begrænset, så opleves reglerne som vanskelige at forstå. Ase har i en undersøgelse blandt de selvstændige medlemmer i 2018 spurgt til medlemmernes oplevelse af forskellige regelområder i skattesystemet, herunder reglerne for fradrag for at drive virksomheden fra hjemmet (Ase medlemsundersøgelse gennemført i september 2018).

436 selvstændige erhvervsdrivende gennemførte undersøgelsen. Fradraget for at drive virksomhed fra privatadressen var det regelområde, hvor flest fandt reglerne svære at forstå, hvis man satte reglerne i forhold til andelen,

for hvem reglen var relevant. 35 procent af de adspurgte medlemmer svarede, at reglerne er relevante for den virksomhed, de driver, hvilket er en relativt stor andel af de selvstændige, som deltog i undersøgelsen. Mange mente imidlertid, at reglerne var vanskelige at forstå. Antallet af respondenter, som mente, at reglerne var svære at forstå, svarede til 42 procent af dem, for hvem fradraget var relevant.

Samlet kan man konkludere, at reglerne om fradrag for arbejdsværelse i hjemmet har begrænset værdi for de selvstændige erhvervsdrivende. De understøtter ikke, at selvstændige kan udnytte kapaciteten i eget hjem til at drive virksomhed, og de giver anledning til tvivl som anført ovenfor. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved værdien af et regelsæt, som mange har svært ved at forstå, og som få kan bruge.

Berørte virksomheder


Virksomheder, der drives fra ejerens hjemadresse.

Forslag


Det foreslås, at Skatteministeriet med henblik på en forenkling af reglerne undersøger mulighederne for og fremkommer med et forslag til, hvordan reglerne kan ændres, sådan at fradraget kan tildeles efter kriterier, som er objektive og som samtidig let kan kommunikeres til de selvstændige.