Spring navigation over
Indhold start

Revision af 1/3 reglen

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

ProblemEn registreret detailvirksomhed må, uden at miste sin status som detail-virksomhed, have et begrænset salg til andre detailvirksomheder, der afsætter direkte til den endelige forbruger. Det begrænsede salg kan fx være til supermarkeder og restauranter. Denne aktivitet skal være registreret. Den såkaldte 1/3-regel begrænser således salget af animalske fødevarer fra detail til detail.

Det er meget tidskrævende at sortere og finde alle butikkens animalske varer (mejeriprodukter, pålæg, konserves, fiskeprodukter, blandingsprodukter etc.) og herefter beregne andelen af solgte varer til detail ligesom kravet om, at man højst må levere varer 50 km væk, i sig selv begrænser muligheden for salg fra én detailvirksomhed til en anden. Eksempelvis kan det nævnes, at der i Kommissionens vejledning om akrylamid (vejledning til forordning 2017/2158) står, at lokalt fx kan defineres som indenfor 100 km fra leveringsstedet.

Det er ikke blot meget tidskrævende at beregne mængden af animalske varer, solgt fra detail til detail, i forhold til den totale, solgte mængde animalske varer, men også nærmest umuligt at opgøre, og som detailbutik har man meget svært ved at se formålet.

Mange virksomheder, herunder fx dagligvarebutikker er registreret til 1/3 salg, da der dagligt eller ofte er salg til institutioner og andre detailforretninger, der køber både animalske og ikke animalske varer i butikken.

Det er en meget stor administrativ byrde at føre regnskab med mængder.

Endelig må en virksomhed, der både har engros og detail under samme CVR-nummer ikke sende varer retur til eget lager, idét lageret ikke anses som en (del af) detailvirksomheden. Dette skaber problemer for en forretningsgang, hvor varer med lang holdbarhedsdato tages tilbage fra hylderne i detailbutikken, opbevares på centrallageret for senere at blive udbudt til salg i detail.

En fjernelse af reglen kræver en ændring af forordningstekstens artikler. Det vil sige, at regellempelsen skal ske på EU-niveau.

Berørte virksomhederDetailvirksomheder med handel med fødevarer. Det er umiddelbart ikke muligt at fastsætte et antal berørte mikrovirksomheder. Men en berørt virksomhed kan være en dagligvarebutik, slagter, fiskehandler, bager med animalske varer, specialforretninger, gårdbutikker mv.

ForslagVirksomhedsforum foreslår, at 1/3-reglen i Danmark revideres med henblik på en administrativt lettere fortolkning. Revideringen skal blandt andet sikre at afstandskravet udvides til at gælde hele landet, samt at øvrige forhold i den danske fortolkning af reglen lempes, så der ikke stilles unødige krav til virksomhederne i forhold til at opfylde reglens oprindelige formål.

Yderligere oplysningerDer er mange elementer i reglen, som der kan skrues på, eftersom den implementerer en bredt formuleret EU-regel. Der er tidligere stillet følgende forslag om 1/3 regler: Forslag 728: ”Donation af fødevarer undtages fra 1/3 reglen”, forslag 620: Enklere håndhævelse af dokumentationskrav i 1/3-reglen, forslag 533: Lempelse af 1/3-reglen. Tidligere forslag har bl.a. gået på at ophæve reglen eller undtage donation af fødevarer fra reglen. Forslaget her lægger op til en revision af reglen.