Spring navigation over
Indhold start

Ensartede filformater ved udbud

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Når en offentlig myndighed sender en bygge- og anlægsopgave i udbud, bliver der lavet et udbudsmateriale, der beskriver opgavens omfang. Selv på mindre projekter fylder udbudsmaterialet ofte mange sider, da det in-deholder arbejdstegninger af byggeriet, beskrivelse af tekniske krav, materialer, tidsplaner, tilbudslister, krav i form af klausuler mv.

Problemet er, at udbudsmaterialet er tilgængeligt i mange forskellige filformater alt efter hvad den enkelte bygherre eller rådgiver fortrækker at ar-bejde med. Af eksempler på blot et lille udsnit af åbne og lukkede filformater kan nævnes PDF, DWG, DXF, RVT og PLN – både i 2D og 3D.

Store entreprenører har kalkulationsafdelinger, der har de nyeste IT-løsninger. Det er derfor et mindre problem for dem at håndtere alle de mange filformater. For mindre håndværkere er de forskellige filformater et stort

problem, da man ikke har de samme ressourcer til at købe og sætte sig ind i de forskellige programmer, som det kræver at håndtere så mange forskellige filformater.

Konsekvensen er, at mindre virksomheder i mange tilfælde ikke kan åbne dele af udbudsmaterialet og dermed ikke er i stand til at afgive tilbud. Alternativt er virksomheden nødt til at få udbudsmaterialet printet ved en trykker eller selv købe ekstraudstyr, men det er dyrt og tager tid i en forvejen presset hverdag.

Berørte virksomheder


I en stikprøve fortaget af Dansk Byggeri blandt 98 medlemsvirksomheder, havde næsten 20 % oplevet at skulle håndtere fem eller flere forskellige filformater ved offentlige udbud. 54 % af virksomhederne havde oplevet ikke at kunne åbne udbuddene pga. manglende software.

Nyere forskning af transaktionsomkostninger ved offentlige udbud viser, at det er normalt at deltage i offentlige udbud. Ca. 70 % af murere og tømrere deltager i offentlige udbud i løbet af et år (Helby et al. (2017; s. 37): Private virksomheders transaktionsomkostninger ved offentlige udbud). Det vides ikke, om det også er et problem i andre brancher.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at udbudsmaterialet er tilgængelig i et åbent filformat, fx IFC (ved arbejde i bygningsmodeller), PDF (ved dokumenter og tegninger) og XML (ved database), som alle vil kunne tilgå via gratis open source software.

Yderligere oplysninger


Dette forslag vil kræve, at offentlige bygherrer bliver enige om validiteten af data, som skal kunne overføres til det fælles filformat. Årsagen er, at der altid vil være en forringelse af detaljegraden, når indhold flyttes fra originale filer til åbne filformater.