Spring navigation over
Indhold start

Ingen udbud med frist i eller umiddelbart efter sommerferien

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Mange offentlige opgaver og indkøb igangsættes op til sommerferien med tilbudsfrist i eller umiddelbart efter sommerferieperioden.

Dette sker til trods for, at udbudsloven fastlægger, at ordregivere skal fastsætte ”en passende tidsfrist” for deres udbudsprocesser, jf. udbudslovens § 93.

Dansk Erhverv har i de seneste år undersøgt omfanget af udbud, hvor tilbudsfristen udløber i eller umiddelbart efter sommerferien. Af den seneste undersøgelse fra 2018 fremgår det, at de offentlige ordregivere igangsatte 187 udbud i de sidste to uger op til sommerferien, hvoraf 67% svarende til 123 udbud havde tilbudsfrist i sommerferien (til og med uge 32) eller i første uge efter skolernes sommerferie (uge 33).

Det er en stor byrde for virksomhederne at skulle håndtere et udbud, hvor tilbudsfristen ligger i eller umiddelbart efter sommerferien. Her er der stor risiko for, at virksomhederne ikke har den relevante medarbejderkapacitet, herunder eksempelvis bestemte nøglemedarbejdere, til f.eks. at gennemgå udbudsmaterialet, stille spørgsmål til materialet eller udarbejde virksomhedens tilbud for at kunne byde på opgaven. Derudover kan virksomheden have vanskeligt ved at aftale nærmere eller få opklaret tvivlsspørgsmål med sine underleverandører, når tilbudsarbejdet skal gennemføres i ferieperioden. Det kan desværre påvirke kvaliteten af de tilbud, som det offentlige modtager eller – i værste fald – helt afholde virksomhederne fra at afgive tilbud.

Samlet set risikerer den offentlige sektor at få ingen eller dyre og dårlige tilbud, når de gennemfører udbud med tilbudsfrist i eller umiddelbart efter sommerferieperioden.

Det følger af udbudslovens § 93, stk. 4, at der er en række situationer, hvor offentlige ordregivere er forpligtet til at forlænge tilbudsfristen. Aktuelt er tilbudsfristens sammenfald med ferieperioder ikke en obligatorisk årsag til fristforlængelse.

Berørte virksomheder


Alle virksomheder, der afgiver eller overvejer at afgive tilbud på offentlige udbud. Årligt gennemføres ca. 2.500 udbud i Danmark, og til hvert udbud er der typisk flere tilbudsgivende virksomheder.

For mikrovirksomheder er forslaget særligt relevant, da disse virksomheder i mindre omfang end andre lidt større virksomheder, vil kunne skaffe ressourcer til at udarbejde tilbud henover sommerferien. Muligheden for vækst i mikrovirksomhederne og Konkurrencen sættes ganske simpelt ud af kraft.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at udbudslovens § 93, stk. 4, udvides. Konkret bør der tilføjes et nyt punkt 5 til bestemmelsens stk. 4, således der tilføjes en yderligere obligatorisk årsag for offentlige ordregivere til at forlænge tilbudsfristen i et udbud. Teksten i et nyt punkt 5 kan affattes som følger: ”Hvis ordregiveren har placeret en væsentlig del af tilbudsfristen i perioden fra og med 1. juli til og med 15. august.”

Yderligere oplysninger


Forslaget vedrører udbudslovens § 93, stk. 4