Spring navigation over
Indhold start

Vejen hen til blanketten for lavfrekvente brugere

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

ProblemGrundlæggende er de mange offentlige digitale løsninger rettet mod erhvervslivet en håndsrækning til mange virksomheder. Løsningerne giver mulighed for at være i kontakt med og indberette til det offentlige, hvor den digitale indgang reelt betyder, at der er åbent døgnet rundt, hvilket giver mulighed for, at de administrative opgaver kan klares udenfor normal arbejdstid.

Umiddelbart gælder det, at jo mindre virksomheden er, desto større sandsynlighed er der for, at det er virksomhedsejeren selv, som betjener løsningen, i det at ejeren selv står for en del af det administrative arbejde. Samtidig er det tilfældet, at det administrative arbejde bliver lavet udenfor normal arbejdstid, da ejeren selv er involveret i den daglige drift og udførsel af opgaver, eksempelvis ude hos en kunde, i produktionshallen, i butikken mv.

Det vil være forskelligt alt efter branche og størrelse, hvor ofte den enkelte digitale løsning benyttes, men jo mindre virksomheden er, desto større sandsynlighed er der for, at en løsning ikke benyttes regelmæssig og i nogle tilfælde kan der gå halve eller hele år i mellem.

Grundlæggende opstår udfordringerne, når man ikke ved præcis hvor man skal lede efter en bestemt løsning, og hvad den kaldes i det enkelte system.

Konsekvensen for virksomhederne er, at de bruger mere tid på at finde blanketter end nødvendigt og at kontakten med offentlige digitale løsninger opleves som besværlig.

For eksempel har en virksomhed med få ansatte sjældent behov for at anvende forskellige refusionsløsninger, men når det så er tilfældet, er det svært for virksomhedsejeren at finde hen til lige præcis den indberetningsløsning, der gør sig gældende i den givne situation. Genkendelighed er også vigtigt, så er der en hjemmeside eller løsning, som man ofte anvender og derved er fortrolig med, så vil den være nemmere at navigere på. Men det vil for det meste give udfordringer, hvis man begynder at lave om på menuer, tekst og design. SKAT’s hjemmeside opleves som nemmere, da det opleves mere konsistent/bliver ændret sjældent. Men der er stadig udfor-dringer, når en virksomhed bliver præsenteret med hele paletten på forsiden. Et eksempel er, at man ikke nødvendigvis kan huske forskellen på eløn og letløn, og det er relevant når man skal finde medarbejders skattekort.

Berørte virksomhederAlle mikrovirksomheder, hvor virksomhedsejeren eller ansat personale skal bruge offentlige digitale løsninger.

ForslagVirksomhedsforum foreslår, at brugervenligheden på VIRK.dk gennemgås og optimeres, blandt andet med nogle af følgende tiltag:

- Optimering af søgefunktion på VIRK.dk. Søgefunktionen skal være det før-ste man møder på siden.

- Vis brugeren de fem seneste anvendte blanketter, evt. ved hjælp af cookies eller lignende.

- Gør det klart for brugeren, at der er mulighed for at bruge det personaliserede VIRK.dk, og hvordan man let kan oprette genveje til de løsninger, der er relevant på den enkelte virksomhed

- Test brugervenligheden overfor den relevante målgruppe.