Spring navigation over
Indhold start

Callback-service i SKATs erhvervskontakt

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

ProblemI mikrovirksomheder er det typisk virksomhedsejeren selv, der udfører det administrative papirarbejde. På grund af virksomhedernes størrelse er der ikke økonomi til at ansætte administrative medarbejdere til at tage sig af de mange lovpligtige indberetninger som årsrapport, momsregnskab, refusioner mv.

Skatteregler og er ofte komplicerede. Opstår der situationer, hvor den en-kelte erhvervsdrivende har behov for hjælp, er det muligt at ringe til SKATs erhvervskontakt og få hjælp.

Problemet er, at SKATs erhvervskontakt kun har åbent inden for normale åbningstider (kl. 9 til 16 de fleste dage), og at der i perioder kan være kø op imod en halv time. Selv om det er muligt at henvende sig skriftligt til SKAT, så fortrækker mange mindre virksomheder at ordne problemerne mundtligt.

På grund af åbningstiderne er virksomhedsejerne nødt til at ringe i arbejdstiden. Det kan være et problem for mange mikrovirksomheder, da ejeren typisk deltager i det daglige arbejde på lige fod med de andre ansatte. Det er derfor et problem for mange virksomheder at skulle tage en halv time ud af kalenderen for at sidde i kø for at tale med SKAT.

Berørte virksomhederDet kan i praksis være et problem for alle virksomheder, men det er især et problem for de ca. 300.000 mikrovirksomheder, fordi ejeren selv ordner det administrative arbejde og derfor selv bruge tid på at sidde i kø i løbet af arbejdsdagen.

ForslagVirksomhedsforum foreslår, at der indføres en callback-service i SKAT’s erhvervskontakt, hvor virksomheden har mulighed for at bliver ringet op af SKAT, hvis der er telefonkø.

Yderligere oplysningerSKAT’s erhvervskontakt er opdelt i otte telefonlinjer, som virksomheder kan ringe til med konkrete spørgsmål inden for Virksomhedsregistrering;

Personligt ejede virksomheder; Moms; Selskaber, Fonde og Foreninger; Løn til ansatte; Punktafgifter; Udland og Øvrige henvendelser. Det forslås, at der oprettes callback-service ved alle telefonlinjer. Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag 148: Forbedring af telefonisk henvendelse til SKAT, hvortil SKAT svarede, at de ville indføre callback service. Denne service er dog afskaffet igen.