Spring navigation over
Indhold start

Sporadiske lønindberetninger

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

ProblemMed bekendtgørelse nr. 906 af 26. juni 2018, blev muligheden for at virk-somheder kan få tilladelse til at indberette løn sporadisk ændret. Fra 1. januar 2019 skal alle virksomheder derfor indberette løn månedligt, også hvis der ikke er ansatte (nul-indberetning).

Adgangen til sporadisk registrering er indført før oprettelsen af et indkomstregister og digitalisering af registrerings- og afmeldelsesprocessen på virk.dk. Tidligere har der været en større administrativ byrde forbundet med registrering og afmeldelse fra indberetningspligten. Registrering og afmeldelse fra pligten foregår i dag digitalt via en markering på virk.dk, ligesom indberetning, også i måneder hvor der ikke er sket lønudbetaling, foretages digitalt i eIndkomstsystemet.

For mindre virksomheder, der ikke har mindst én fast lønnet medarbejder ansat, udgør ændringen en administrativ byrde, idet virksomheden også i de måneder, hvor ingen medarbejdere modtager løn, er tvunget til at indberette løn.

Ændringen medfører, at virksomheder med tilladelse til sporadiske lønindberetninger omregistreres til månedlig indberetning automatisk. Hvis de omregistrerede virksomheder overses fristen for indberetning, vil de modtage en påmindelse Derefter vil virksomhederne modtage en foreløbig fastsættelse fra Skattestyrelsen om lønindberetninger. En sådan foreløbig fastsættelse som følge af manglende indberetning kan udløse et gebyr på 800 kr.

Fleksibilitet i indberetningsløsningen blev således fjernet, når virksomheder kun har ansatte i perioder. Det går især ud over mindre virksomheder, der kun bruger ansatte sporadisk og i perioder ikke har ansatte.

Det virker til at være i strid med regeringens målsætning om fleksible vilkår for små og vækstvirksomheder, når virksomheder tvinges til at foretage administrative lønindberetninger, når der netop ikke er ansatte.

Ændringen er begrundet med ønske om øget kontrol, men det er virksomhedsforums opfattelse, at en pligt til at indberette månedligt ikke vil ændre på eventuelle svigagtige virksomheders manglende indberetning.

Berørte virksomheder57.500 virksomheder med en månedlig yderste konsekvens på 800 kr. pr. virksomhed eller en månedlig administrativ byrde. Ændringen vedrører også foreninger.

Ændringen påvirker eksempelvis sæsonbetonede arbejdspladser indenfor turisme, gartnerier mv., der ofte er små virksomheder. Det kan også være enmandsvirksomheder, der har deres ægtefælle ansat, og hvor der ikke udbetales løn løbende. Disse virksomheder er ofte kategoriseret ved, at de ikke har en fast bogholder ansat, hvorfor indberetningen er en større byrde for dem.

Forslag Virksomhedsforum foreslår, at virksomheder, der er sæsonbetonet eller har få ansatte, bør have mulighed for sporadisk indberetning af løn. Alternativt at der gennemføres en automatisk nulindberetning uden et gebyr, hvis ikke virksomheden ikke foretager en indberetning om, at der er udbetalt løn.

Yderligere oplysningerSkattestyrelsen har oplyst til interesseorganisationer, at: ”Ændringen påvirker i alt 57.500 virksomheder. Af disse virksomheder har 34.000 ikke indberettet A-skat i 2017 og 2018. For en stor del af disse vil afmelding af pligten ”månedlig afregning af løn” være relevant.”