Spring navigation over
Indhold start

Fastholdelsesfleksjob

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

ProblemVirksomhedernes muligheder for at fastholde medarbejdere, der får en varigt nedsat arbejdsevne er begrænset af kravet om, at en medarbejder først kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på sin hidtidige arbejdsplads, når pågældende har været ansat i 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. Tilsvarende krav gælder ikke ansættelse i fleksjob på en ny arbejdsplads. Kravet forringer virksomhedernes muligheder for et socialt engagement og betyder, at færre bliver fastholdt i fleksjob på den hidtidige virksomhed end før kravet blev indført i 2013. Særligt for mindre virksomheder kan det være vanskeligt at fastholde medarbejdere under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår forud for et fleksjob.

Berørte virksomhederVirksomheder, der ønsker at fastholde en medarbejder med varigt nedsat arbejdsevne.

ForslagVirksomhedsforum foreslår, at kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler før indgåelse af aftale om fleksjob afskaffes. Det vil gøre det enkelt og uproblematisk for flere virksomheder at fastholde medarbejdere med nedsat arbejdsevne og udvise et socialt engagement