Spring navigation over
Indhold start

Frister ved refusion af sygedagpenge

Dato01.02.2019

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Ifølge reglerne om refusion af sygedagpenge og anmeldelse af sygefravær skal virksomhederne senest inden udgangen af femte fraværsuge anmode om refusionen – dvs. inden for 35 fraværsdage. Men i nem-refusion kan virksomhederne ikke anmode om refusion før efter 23 fraværsdage – så reelt har virksomheden 12 dage til at anmode om refusion.

Hvis virksomheden først får anmodet om refusion efter de 35 dage mister virksomheden refusionen frem til tidspunktet for anmeldelse – dvs. fra udløbet af arbejdsgiverperioden på de 30 dage og frem til anmeldelse. Men virksomheden får refusion for det fremadrettede fravær.

Virksomheden har dog mulighed for at påbegynde sin anmodning om refusion før de 23 dage og så lægge anmodningen i venteregistret i nemrefusion. På den måde vil virksomheden få en administrativ meddelelse fra nem-refusion om, at anmodningen kan signeres (og dermed anmeldes), når der er gået 23 dage.

Problemet er bare, at mange små virksomheder, der aldrig har haft lang-tidssyge medarbejdere, sjældent kender til fristen. Reminder funktionen i nem-refusion gør derfor sjældent den store forskel. Derudover opstår der jævnligt problemer i forbindelse med ferieperioder. Hvis en medarbejder ender med at blive langtidssyg mens ejeren af virksomheden holder sommerferie, er det endnu sværere at nå at søge refusion inden for den korte frist.

Den snævre frist for anmodning af refusion har store økonomiske konsekvenser for mange virksomheder. Specielt hvis virksomheden har tegnet en forsikring og derfor er berettiget til at få refusion allerede fra anden sygedag.

Berørte virksomheder


Alle virksomheder er berørt at de stramme frister for refusion. Det må dog formodes, at det oftere er mindre virksomheder, hvor ejeren selv står for det administrative, der ikke er bekendt med fristerne og dermed går glip af refusion.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser, at der i 2017 blev givet 5229 afslag på anmodninger om refusion på baggrund af, at de var for sent anmeldt.

Forslag


Virksomhedsforum forslår, at fristen udvides, så det er muligt for virksomheder at indberette før den 23 fraværsdag og efter den 35 fraværsdag. Derudover forslås en dispensationsordning, hvor virksomheder, der ikke indberetter inden for fristen første gang, får mulighed for at få refusionen udbetalt alligevel.


Yderligere oplysninger


Lignende forslag er tidligere blevet stillet i virksomhedsforum: Forslag 452.