Spring navigation over
Indhold start

Sagsbehandlingsområdet: Skat – Skatteankestyrelsen

Dato01.02.2019
Nummer796

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Skatteankestyrelsen har i årevis haft meget lange sagsbehandlingstider på op til flere år. Eksempelvis begyndte Skatteankestyrelsen i 2016 at sende kvitteringsskrivelser om en forventet sagsbehandlingstid på 48 måneder i sager om transfer pricing. I den konkrete sag indledte DI en dialog med Skatteankestyrelsen om mulighederne for at nedbringe sagsbehandlingstiden, men der er stadig alvorlige udfordringer.

Generelt er konsekvensen af den langvarige sagsbehandling af klagesager om skatte- og afgiftsforhold, at virksomhederne kan være nødt til at udsætte vigtige investeringer og andre forretningsinitiativer i årevis, indtil der er opnået klarhed om retsstillingen.

Derudover kan virksomheder og skatteforvaltningen være nødt til at bruge væsentlige ressourcer på at korrigere administrationen langt tilbage i tid, hvis den endelige afgørelse falder anderledes ud.

Klagesager har ikke kun betydning for den enkelte virksomhed, men har betydning for alle virksomheder d

Rigsrevisionen har i flere år været opmærksom på området. Rigsrevisionen har senest i et notat af 3. september 2018 fulgt op. Der henvises til https://skatteankestyrelsen.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/rigsrevisionen-foelger-op-paa-undersoegelse/

Berørte virksomheder


Potentielt er alle virksomheder berørt da Skatteankestyrelsen behandler sager fra alle størrelser af virksomheder.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på kort sigt ikke bør overstige 6 måneder. Skatteankestyrelsen behandler mange forholdsvis enkle sager, hvilket tilsiger at den maksimale sagsbehandlingstid ikke bør overstige 1 år.

På længere sigt bør det tilstræbes, at sagsbehandlingstiden reduceres yderligere gennem en sanering af reglerne indenfor skattelovgivningen. Dette kan blandt andet gøres ved en øget anvendelse at objektive kriterier og andre forbedringer af lovgivningen. Virksomhedsforum understreger, at forslaget skal gennemføres uden at gå på kompromis med retssikkerheden.

Yderligere oplysninger


Som nævnt ovenfor kan der henvises til Rigsrevisionens notat af 3. september 2018.

Skatteankestyrelsens hidtidige direktør fratræder sin stilling den 12. oktober 2018.