Spring navigation over
Indhold start

Kun vinderen af et udbud skal dokumentere oplysninger fra ESPD'et

Dato01.02.2019
Nummer798

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


ESPD (European Single Procurement Document) er det fælles europæiske udbudsdokument, som oprettes af ordregiver i forbindelse med et udbud. Det udfyldes af tilbudsgivere eller ansøgere som et foreløbigt bevis for, at

virksomhederne opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Der er tale om et omfattende dokument, der indeholder en stor mængde oplysninger om virksomhederne og eventuelle samarbejdspartnere b.la. økonomisk og teknisk formåen, medarbejdersammensætning, med angivelse af uddannelse, samarbejdsforhold, forsikringer, kvalitetssikring og ikke mindst referencer. Kun vinderen af udbuddet skal som udgangspunkt fremsende fuld dokumentation, mens øvrige deltagere i et udbud kan nøjes med at udfylde ESPDen. ESPDen er den elektroniske ver-sion af standardskabelonen, som Europa-Kommissionen har udformet i gennemførelsesforordning (EU) 2016/7 af den 5. januar 2016.

Der er eksempler på, at udbyder henstiller til, at alle, der søger prækvalifi-kation har dokumentationen klar. Fx Københavns Kommune og Halsnæs kommune anmoder alle prækvalificerede inklusive underrådgivere om at dokumentere diverse oplysninger fra ESPD'en. Årsagen til bygherrens krav er bekymringen for, at den vindende virksomhed ikke kan dokumentere de afgivne oplysninger og dermed ikke er konditionsmæssig, så udbuddet skal gå om, men også tidsfaktoren med hensyn til at indhente oplysningerne fra den vindende kan i bygherrens optik give udfordringer. Bygherrernes bekymring bør imidlertid ikke overskygge de gode intentioner om at begrænse transaktionsomkostningerne.

Når bygherrerne anmoder om dokumentation fra alle ansøgere / prækvalificerede i forbindelse med offentlige udbud, så er det imod Udbudslovens intentioner og medfører unødigt mange transaktionsomkostninger for deltagerne i offentlige udbud.

Berørte virksomheder


Alle virksomheder, der arbejder for det offentlige.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at det bør tilsikres, at de offentlige indkøbere følger Udbudslovens krav om alene at kræve dokumentation for oplysninger i ESPD af den vindende virksomhed.

Yderligere oplysninger Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag 158 vedr. dokumentationskrav ved offentlige udbud. Problemstillingen i dette forslag er dog helt specifik hvor forslag 158 rammer nogle generelle og bredere problemstillinger: