Spring navigation over
Indhold start

Udbudsportaler skal sikre ensartethed og genkendelighed på tværs af portalerne og muliggøre genbrug af data i forbindelse med ESPD´et

Dato01.02.2019
Nummer799

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


ESPD (European Single Procurement Document) er det fælles europæiske udbudsdokument, som oprettes af ordregiver i forbindelse med et udbud. Det udfyldes af tilbudsgivere eller ansøgere som et foreløbigt bevis for, at virksomhederne opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. Der er tale om et omfattende dokument, der indeholder en stor mængde oplysninger om virksomhederne og eventuelle samarbejds-partnere b.la. økonomiske og tekniske formåen, medarbejdersammensætning, med angivelse af uddannelse, samarbejdsforhold, forsikringer, kvali-tetssikring og ikke mindst referencer.

Udbudsportalerne, så som udbudsportalen.dk, Mercell, ETHICS og advokat-kontorer, som HORTEN, Kammeradvokaten og Bech-Bruun har udviklet hver deres ESPD- skabelon. Den individuelle udformning gør, at tilbudsgi-verne ofte ikke kan benytte tidligere udfyldte ESPD-dokumenter på tværs af de forskellige udbudsportaler. Den individuelle opsætning giver også stor usikkerhed om, hvorvidt dokumenterne udfyldes korrekt. Ex. kan tilbudsgivere opleve, at nogle portaler ikke accepterer, at finansielle oplysninger angives med kommaer, hvilket kan lade sig gøre i andre portaler. Dette gør, at ideen om at nedsætte de bydendes transaktionsomkostninger ved at indføre ESPD forpasses. Så i stedet for at blive en lettelse, er ESPD blevet en byrde.

Den manglende ensartethed går ud over alle de bydende med store trans-aktionsomkostninger til følge samt risiko for at blive afvist som følge af fejl i udfyldning af ESPD.

Berørte virksomheder


Alle virksomheder, der arbejder for det offentlige.

Forslag


Virksomhedsforum forslår, at de forskellige udbudsportaler understøtter muligheden for datagenbrug og sikrer ensartethed og genkendelighed. Dette kan ske ved at fx Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen centralt udarbejder en ESPD skabelon. Alternativt kan Danmark - som Finland – udbyde ESPD i rammeaftaler af varighed i fx fire år. Herved sikres, at de, der har vundet rammeaftalerne, opfylder krav til ensartethed.

Yderligere oplysninger


Virksomhedsforum har tidligere adresseret problemstillinger vedr. ESPD, herunder forslag 582: Forenkling af den europæiske standardudbudsskabelon: og forslag 158: Dokumentationskrav ved offentlige udbud.