Spring navigation over
Indhold start

Gør det muligt at genåbne anmeldelsen af en byggeplads

Dato01.02.2019
Nummer800

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

ProblemVed opstart af et større byggeri skal bygherre anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet, dette foregår via en elektronisk blanket på Virk.dk. Særligt ved større byggerier sker der ofte ændringer i løbet af byggeprocessen – hovedentreprenøren kan skifte navn, underleverandører kan blive skiftet ud, projektsammensætningen ændres. I mange tilfælde sker der den ændring, at byggeprojektet skal forlænges. Disse ændringer skal virksomheden også melde til Arbejdstilsynet.

Problemet er, at det ikke er muligt at genåbne anmeldelsen, så virksomhederne er nødt til at foretage en helt ny anmeldelse. Dette opleves som ude af takt med virkeligheden, da det ofte sker at større byggerier og anlægsarbejder bliver forsinkede. Ikke mindst er det tidskrævende for virksomheden at oprette en ny anmeldelse, hvor samtlige felter skal genudfyldes – på større byggerier er der fx rigtig mange underentreprenører og det tager tid at indtaste og indhente navn, adresse og cvr nr. på disse. Samtidig skal virksomheden rette op internt, så henvisninger til projektet falder de rigtige steder. For de enkelte projektelementer skal der fx rettes op i projektdatabaser, gives adgangstilladelser mv. Disse funktioner foretages ofte af forskellige personer i større virksomheder og der skal sikres koordinering mellem disse. Endelig skal den nye anmeldelse hænges op på byggepladsen. Alt dette tager tid.

Et resultat af den omfattende proces kan være, at virksomhederne undlader at melde en forlængelse af et projekt til Arbejdstilsynet, som derved ikke har viden om forlængelse af byggeriet til brug for fx tilsynsbesøg og byggeplads-aktioner.

Berørte virksomheder


Større virksomheder i byggebranchen

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at det bliver muligt at genåbne en anmeldelse af byggeplads til Arbejdstilsynet.