Spring navigation over
Indhold start

Lang ventetid på NemID hos International Citizens Service

Dato01.02.2019
Nummer801

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

ProblemDet er ikke længere muligt for udenlandske medarbejdere at få udstedt NemID samtidig med udstedelsen af CPR-nummer ved International Citizens Service. Der stilles nu et dokumentationskrav om, at man skal fremvise sit gule sygesikringskort ved udstedelsen af NemID, og det har man selvsagt ikke, når man netop har fået udstedt sit CPR-nummer. I stedet, skal de udenlandske medarbejdere vente på, at de får deres gule sygesikringskort med posten, og så skal de igen henvende sig til et lokalt borger-service center eller deres lokale bank, hvor de så kan få deres NemID. Det betyder, at den udenlandske medarbejder først har sit NemID efter 3-5 uger.

Konsekvenserne af dokumentationskravet vurderes at være til stor gene for de udenlandske medarbejdere og dermed også deres arbejdsgivere. Blandt andet vil medarbejderen møde disse udfordringer:

Medarbejderen kan ikke få adgang til sin netbank før efter 3-5 uger.

Medarbejderen vil som ofte ikke kunne betale sin første husleje via net-bank.

Hvis medarbejderen bor i en midlertidig bolig den første måned, hvor han/hun er registreret, kan medarbejderen ikke skifte adresse online før han/hun får sit NemID – og det er et lovkrav, at man skal melde adresseændring senest 5 dage efter flytningen. Det vil i mange tilfælde være umuligt at overholde.

Medarbejderen vil ikke kunne tjekke sin lønseddel i E-boks

Medarbejderen vil ikke kunne tjekke sin skatteindbetaling på skat.dk

Dokumentationskravet og dets konsekvenser betyder en fravigelse fra visionen om en one-stop-shop ved ICS centrene. Der er mangel på arbejdskraft i Danmark, hvorfor virksomhederne har brug for at få medarbejderne i gang med at arbejde i en fart, men i stedet bliver de mødt med flere administrative barrierer.


Berørte virksomheder


Virksomheder, der bruger udenlandsk arbejdskraft


Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at International Citizens Service går tilbage til deres tidligere praksis. Ved den tidligere praksis var det muligt at opnå NemID samtidig med, at borgeren blev tilmeldt CPR-registeret. De fik tildelt et cpr-nummer, kildeskattenummer og udstedt registreringsbevis ved fremvisning af ansættelseskontrakt samt pas. Det foreslås også, at processen for udstedelsen af NemID strømlines på tværs af landet, så alle centrene bruger samme praksis og understøtter visionen om at fungere som en one-stop-shop for udenlandske medarbejdere.Yderligere oplysninger


Virksomhedsforum har tidligere sendt en række forslag vedr. ICS centrene. Herunder link til tidligere stillede forslag vedr. alle ICS centrene i 2012 og 2017, som fortsat har status "Behandles":


Forslag 50: Én digital indgang for udenlandske arbejdstagere - Spørgsmål/vejledning via ICS' hjemmeside
Forslag 46: Anmodning om godkendelse af uddannelser og certifikater via ICS's hjemmeside
Forslag 44: Åbningstiderne for ICS centrene udvides
Forslag 43: Aflæggelse af biometri på de fire ICS centre
Forslag 691: Øget kapacitet og tilgængelighed i International Citizen Service centrene