Spring navigation over
Indhold start

En indgang i sygedagpengesager

Dato01.02.2019
Nummer802

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem


Det er den enkelte sygemeldte medarbejders bopælskommune, der be-handler sager om sygedagpenge, som står for opfølgning og samspillet med den syge medarbejders arbejdsplads og som virksomheden dermed har kontakt til.

Det indebærer, at virksomheder med ansatte i mange forskellige kommuner skal samarbejde med mange kommuner. Det er besværligt og ressourcekrævende for virksomhederne.

Sygedagpenge er et af de områder, hvor der direkte er lovgivet om en på-krævet kontakt mellem kommune og virksomhed. Der skal senest tages kontakt til den sygemeldte efter otte ugers sygdom, og virksomhederne skal – sammen med andre parter – inddrages i den videre sagsbehandling.

Berørte virksomheder


Alle virksomheder med sygemeldte medarbejdere, der er bosiddende i andre kommuner end i den kommune, hvor virksomheden er placeret.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at der skal være én indgang til kommunen for virksomheder i sygedagpengesager, så virksomheder kun skal have kontakt med den kommune, hvor virksomheden er beliggende.

Jobcentret i den kommune, hvor virksomheden er beliggende, skal således formidle myndighedsopgaverne videre til jobcentret i den sygemeldtes bopælskommune.

Jobcentret i bopælskommunen er fortsat ansvarlig, men virksomheden skal blot have kontakt til den kommune, hvor virksomheden er hjemmehørende.

Det vil give en ensartethed i virksomhedernes opfølgning og dialog med kommunen om forløb for tilbagevenden til jobbet.

Kommunerne imellem skal så internt koordinere, hvordan kontakten til borgeren organiseres og eventuelle udgifter fordeles.

Det nuværende tilbud om koordinering via Jobservice Danmark er ikke tilstrækkeligt.