Spring navigation over
Indhold start

Opdatering af uddannelsesoplysninger i lediges CV

Dato01.02.2019
Nummer803

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

ProblemAlle ledige er forpligtet til at registrere sig og have et CV på jobnet.dk, som bl.a. angiver, hvilke kompetencer den pågældende har. I dag er det den ledige selv, der skal skrive uddannelser og gennemførte kurser ind i CV’et. Hermed er der risiko for, at ledige enten glemmer eller ikke ønsker at medtage bestemte erhvervede kompetencer, også kompetencer der er stærkt efterspurgte på arbejdsmarkedet. Samtidig tilkendegiver virksomheder, at det er uklart, om ledige reelt har gennemfør de uddannelser, som angives.

Det har den konsekvens, at virksomhedernes muligheder for at rekruttere nye medarbejdere til ledige stillinger reduceres. Der er risiko for at spilde mange ressourcer i ansættelsesforløbet.

Virksomhederne mangler i stigende grad arbejdskraft. I 4. kvartal 2018 var der næsten 66.700 forgæves rekrutteringer, hvilket svarer til at knap hver 4. rekrutteringsforsøg var forgæves. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år.

Berørte virksomheder


Alle virksomheder, der bruger Jobnet.dk i rekrutteringsprocessen. Gennem Jobnet for Arbejdsgivere er det muligt at søge i omkring 140.000 aktuelle CV’er.

Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at lediges CV’er automatisk opdateres på grundlag af oplysninger i registre over deltagelse i offentligt godkendte uddannelser. Der er en formel barriere i form af manglende hjemmel til at anvende de relevante uddannelsesregistre.