Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsdrivende risikerer at lide tab som følge af kolliderende bestemmelser i reglerne om fortrydelsesret

Dato08.11.2018
Nummer778

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Forbrugere har ret til at fortryde et online-køb af en vare også selvom de har taget varen i brug. Som en beskyttelsesforanstaltning for de erhvervsdrivende har de til gengæld mulighed for at fratrække et beløb for en eventuel værdiforringelse.

Forbrugerne har 14 dage fra de meddeler, at de vil fortryde købet, til at sende varen retur. De overholder således reglerne når blot varen er afsendt på den 14. dag, efter at de har fortrudt købet. De erhvervsdrivende skal betale købesummen tilbage senest 14 dage efter, at forbrugeren har givet meddelelse om, at de vil fortryde købet.

Det kan skabe situationer, hvor den erhvervsdrivende er tvunget til at betale købesummen tilbage inden varen er kommet retur. Det fratager i praksis den erhvervsdrivende fra at udnytte muligheden for at fratrække et beløb for en eventuel værdiforringelse og de risikerer derfor at lide tab som følge af udformningen af reglen.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der sælger via nettet kan blive berørt at problemet. Der findes i dag cirka 2000 virksomheder, hvor mere end 50 procent af omsætningen kommer fra e-handel. I dag er det almindeligt, at virksomhederne sælger både fra fysiske butikker og online og det må derfor lægges til grund, at der er langt flere end de 2000 virksomheder, der bliver berørt af reglerne.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder for, at forbrugerettighedsdirektivets artikel 13, stk. 1 ændres således, at det fremgår, at den erhvervsdrivende ikke er forpligtet til at betale købesummen tilbage før, at den returnerede vare er modtaget hos den erhvervsdrivende.
Virksomhedsforum foreslår, at forslaget sendes til REFIT-platformen.

Yderligere oplysninger

EU-Kommissionen har i forbindelse med deres forbrugerpolitiske udspil New Deal for Consumers foreslået en ændring af artikel 13, der er i overensstemmelse med dette forslag.

Relevant lovgivning er forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret og forbrugerrettighedsdirektivet.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Kommissionen fremsatte den 11. april 2018 forslag om ændring af direktivet om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (91/13/EØF), direktivet om angivelse af priser (98/6/EF), direktivet om urimelig handelspraksis (2005/29/EF) og direktivet om forbrugerrettigheder (2011/83/EU). Forslaget er en del af Kommissionens pakke ”En ny aftale for forbrugerne” (New Deal for Consumers), som har til hensigt at sikre bedre håndhævelse og modernisere EU’s forbrugerbeskyttelsesregler.

Kommissionens forslag lægger dog også op til at ophæve nogle byrder for de erhvervsdrivende. Det gælder bl.a. den erhvervsdrivendes forpligtelse til at refundere købesummen til forbrugeren, inden den erhvervsdrivende har modtaget varen retur fra forbrugeren.

Det er en vigtig prioritet for regeringen at sikre et højt niveau af forbrugerbe-skyttelse. Samtidig er det også vigtigt for regeringen, at de erhvervsdrivendes interesser varetages i tilstrækkeligt grad, så der er den rette balance mellem hensynet til forbrugerne og hensynet til de erhvervsdrivende. Regeringen støtter derfor forslaget om afskaffelsen af den erhvervsdrivendes forpligtelse til at refundere købesummen til forbrugeren, før den erhvervsdrivende har modtaget varen retur fra forbrugeren.

Der pågår i øjeblikket forhandlinger om direktivforslaget. Der ses dog ikke at være opbakning blandt medlemsstaterne til denne del af forslaget. i embeds-mandsarbejdsgruppen i Rådet. Det er endnu uvist hvornår, og i hvilket omfang, det foreliggende direktivforslag vedtages.