Spring navigation over
Indhold start

Nye regler om geoblocking kolliderer med eksisterende regler om fortrydelsesret og reklamation

Dato08.11.2018
Nummer779

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Med geoblockingforordningen, der træder i kraft den 3. december 2018, kan netbutikker ikke længere nægte at sælge til forbrugere i EU-lande, hvor netbutikken ellers ikke leverer. Netbutikkerne er ikke tvunget til at levere og det betyder, at forbrugerne selv skal arrangere transporten af varerne til forbrugerens hjemland. Dette kolliderer med reglerne om fortrydelsesret og skaber uhensigtsmæssigheder ifht. reglerne om reklamation.

Fortrydelsesfristen på 14 dage begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor forbrugeren – dog ikke transportøren – modtager varen. I dag giver det ikke problemer, da transportøren i stort set alle tilfælde er en af netbutikken tilbudt transportør, men med geoblockingforordningen lægges der op til, at forbrugerne i meget større stil selv skal finde transportører. Den erhvervsdrivende har derfor ikke mulighed for at finde ud af, hvornår varen bliver leveret og hvornår fortrydelsesfristen begynder at løbe, hvilket kan give anledning til konflikter, hvis forbrugeren ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret.

Reglerne om reklamation fastslår, at forbrugerne har ret til gratis afhjælpning i tilfælde af mangler og at transportomkostningerne i forbindelse med afhjælpningen også skal afholdes af den erhvervsdrivende. Reglerne er lavet på et tidspunkt, hvor de erhvervsdrivende selv kunne bestemme, hvilke lande de ville sælge til og dermed kunne begrænse deres transportomkostninger i forbindelse med reklamationer. Med geoblockingforordningen risikerer en netbutik, der alene leverer i Danmark, at få klager fra kunder, der befinder sig i Spanien eller Italien og det vil naturligvis påføre dem markant større transportomkostninger, hvis en vare skal transporteres fra Spanien til Danmark i forbindelse med en reparation.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der sælger via nettet kan blive berørt at problemet. Der findes i dag cirka 2000 virksomheder, hvor mere end 50 procent af omsætningen kommer fra e-handel. I dag er det almindeligt, at virksomhederne sælger både fra fysiske butikker og online og det må derfor lægges til grund, at der er langt flere end de 2000 virksomheder, der bliver berørt af reglerne.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder for, at der foretages rettelser i henholdsvis forbrugerrettighedsdirektivet og forbrugerkøbsdirektivet.

I forbrugerrettighedsdirektivet foreslås det, at artikel 9, stk.2, litra b tilrettes således, at det klart fremgår, at der med ”befragteren” menes en af den erhvervsdrivende tilbudt befragter.

I forbrugerkøbsdirektivet foreslås det, at artikel 3, stk. 4 tilrettes således, at det fremgår, at der med transportomkostninger menes omkostninger til transport til og fra det oprindelige leveringssted.

Virksomhedsforum foreslår, at forslaget sendes til REFIT-platformen

Yderligere oplysninger

Relevant lovgivning er forbrugerrettighedsdirektivets (direktiv 2011/83) og forbrugerkøbsdirektivets (direktiv 1999/44), samt geoblockingforordningen.

EU-Kommissionen har i forbindelse med deres forbrugerpolitiske udspil New Deal for Consumers foreslået ændringer i forbrugerrettighedsdirektivet, men ikke i forhold til den problemstilling, der opstår med geoblockingforordningen.

Besvaret april 2019

Forslaget behandles forsat

Der pågår drøftelser mellem Erhvervsministeriet og Justitsministeriet angående besvarelsen af forslaget. Forslaget forventes besvaret i forbindelse med næstkommende ØU-sag vedr. besvarelser af forslag fra Virksomhedsforum.