Spring navigation over
Indhold start

Fitness check af reglerne om olivenolie

Dato21.06.2018

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Ifølge Kommissionens forordning Nr. 2568/91 af 11. juli 1991 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder skal olivenolie, modsat andre vegetabilske fødevarer, kontrolleres i hver medlemsstat. Myndighederne i de olivenolieproducerende lande kontrollerer deres fødevarevirksomheder, alligevel fastsætter forordningen, at alle medlemsstater skal sikre, at der med passende hyppighed udføres kontrol, så den afsatte olie svarer til den anmeldte kategori (artikel 2a, stk. 2). Hyppigheden er fastsat til mindst én kontrol pr. 1000 ton olivenolie pr. år. I Danmark blev der udtaget 36 ekstra jomfruolivenolier til kontrol i 2016. Hvis en prøve viser, at olien ikke er i overensstemmelse med sin klassificering er det hele partiet der skal ommærkes eller kasseres.

Virksomheder, der importerer og sælger olivenolie, oplever uhensigtsmæssige konsekvenser ved den organoleptiske analysemetode, hvormed olies kvalitet kontrolleres. Analysemetoden er forbundet med stor usikkerhed. Når en ekstra jomfru olivenolie kontrolleres i grossist- eller detailleddet, er der, med den organoleptiske analysemetode, risiko for, at olien uretmæssigt vurderes som en anden kvalitet, end den er. Konsekvensen er, at olierne skal ommærkes og sælges som af lavere og billigere kvalitet, end de er indkøbt. Olierne kan også opnå så ringe en vurdering, at de ikke må sælges til forbrugere. I så fald skal de kasseres, hvilket har store økonomiske konsekvenser samt øger madspild. I en konkret sag, kostede det en dansk dagligvarekoncern et betydeligt millionbeløb, at en ekstra jomfru olivenolie blev vurderet til lavere kvalitet.

Problemet med kontrollen af olie er, at det er et naturligt og levende produkt. Det kan oxidere og ændre sig ved små påvirkning fra lys, luft eller varme. Den accepterede analysemetode til bestemmelse af olivenoliers kategori er en subjektiv og smagsmæssig vurdering, der foretages af et organoleptisk panel (et panel af trænede smagere). Det er velkendt i branchen, at den organoleptiske analysemetode er forbundet med afvigelser og usikkerhed. I en rapport fra PWC i 2015 konkluderes det bl.a., at den organoleptiske analysemetode ikke giver konsekvente, stabile, ensartede og reproducerbare resultater.

Kravet om kontrol i afsætningsleddet er en barriere i det indre marked og for olivenolieindustriens omdømme. Kontrollen af klassificeringen foretages ikke af hensyn til fødevaresikkerheden, men er en kontrol af mærkning.

Berørte virksomheder

Virksomheder der ikke selv producerer olivenolie, men forhandler eller sælger det. Dvs. alle danske dagligvare- og specialvarebutikker samt grossister og importører af olivenolie.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der laves et fitness check af Kommissionens forordning Nr. 2568/91 af 11. juli 1991. Særligt fremhæves kravet i artikel 2a om, at alle medlemsstater skal udføre kontrol af olivenolie som for skrap. Det foreslås, at der ikke skal foretages kontrol i grossist- eller detailleddet i det land, hvor olien afsættes. Skal der alligevel foregå et kvalitetstjek i senere led, foreslås det, at de medlemsstater, der ikke selv har olivenolieproduktion, foretager en overvågning af markedssituationen, så Kommissionen får et billede af, hvor der kan være problemer.

Forordning er fra 1991 og opdateret over 30 gange. Der er derfor behov for en gennemgang. I den forbindelse vil det være relevant at sikre, at forordningen kommer bedre i tråd med de nyeste laboratorieske analysemetoder og lægger mindre vægt på resultaterne fra det organoleptiske panel.

Yderligere oplysninger

I foråret 2016/17 foretog Fødevarestyrelsen kontrol af 36 ekstra jomfru olivenolier. De første analyser af olierne viste, at en stor del af dem ikke svarede til deres klassificering. Forhandlerne var nødt til at fjerne dem fra deres sortiment med økonomiske konsekvenser. Nye analyser af samme olier viste, at resultaterne var ustabile. Der var mange eksempler på, at samme olie fik tre forskellige klassificeringer, når den blev testet på tre laboratorier, og der var ingen sammenhæng mellem oliernes alder og fald i kvalitet.

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres


Forslaget fra Virksomhedsforum om ”Fitness check af reglerne om olivenolie” indebærer, at gældende regler om medlemsstaternes obligatoriske årlige kontrolprogram af olivenolie på markedet revideres.

Det foreslås, at kontrollen udelukkende skal ske i producentleddet, og at der ikke udføres kontrol i grossist- eller detailleddet i det land, hvor olien afsættes.

Fødevarestyrelsen har siden 2016 gennemført det obligatoriske årlige kontrolprogram som påkrævet i EU reglerne. Fødevarestyrelsen kan bekræfte, at kontrolprogrammet giver en række udfordringer, og at der er løbende dialog med branchen herom. Disse udfordringer er rejst overfor Kommissionen, og bekymringerne deles af flere andre lande.

Fødevarestyrelsen vil sammen med Landbrugsstyrelsen, der er ressortmyndighed, når det gælder markedsregulering af landbrugssektoren generelt, udarbejde et indspil til en kommende revision af lovgivningen på olivenolieområdet, der forventes i proces inden for kort tid, og i den forbindelse undersøge muligheden for alliancer med andre EU-lande.

Det er dog umiddelbart vurderingen, at det vil være vanskeligt at opnå tilstrækkelig støtte til at ændre reglerne, da der er tale om et politisk følsomt og højt prioriteret område for en del medlemslande.