Spring navigation over
Indhold start

Modernisering af toldkodekssystemet: indfangning af nye typer af produkter

Dato21.06.2018

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I World Customs Organization (WCO), der hører under WTO, er der vedtaget et toldkodekssystem, som sørger for, at landene taler samme sprog, når de handler med hinanden. I WCO’s toldkodekssystem indgår de såkaldte ”Harmonized System Codes”, der normalt omtales som ”HS-koder”. Disse er de overordnede toldkoder, som omfatter de første seks cifre i toldkodekssystemet. I de lande og handelsblokke, der er medlem af WCO, vedtages der underkoder med reference til HS-koderne. I EU drejer det sig om den ”Kombinerede Nomenklatur” (KN-koder), som fastlægger 7. og 8. ciffer i toldkodekssystemet.

Problemet er, at HS-koderne kun opdateres med fem års mellemrum, og at WCO har mange medlemslande, der skal nå til enighed. Derfor har toldkodekssystemet i årevis været bagefter den teknologiske udvikling. Hvert år har nationale myndigheder og europæiske brancheorganisationer frem til 30. april til at indsende forslag til opdatering af KN-koderne og de tilhørende forklarende noter. Herefter tager EU-Kommissionen (DG TAXUD), Eurostat og medlemsstaternes repræsentanter i Toldkodeksudvalget stilling til, hvilke forslag der skal gennemføres. På trods af de årlige opdateringer har det for virksomheder – heriblandt elektronikvirksomheder, der producerer teknologi – vist sig svært at afklare, hvordan de skal klassificere deres produkt inden for toldkodekssystemet.

Den danske oversættelse af toldkodekssystemet fremgår af SKATs søgesystemer eVita og Taric. Her indgår der eksempelvis kategorier som ”fjernsynsapparater, telefonapparater, lydoptagere, lydgengivere, etc.”. Det er forældede beskrivelser, som gør det svært for virksomhederne at finde korrekte toldtarifer til produkter, som arbejder ud fra WiFi, Bluetooth og andre trådløse forbindelser. I toldkodekssystemet anvendes der således betegnelser, som er forældede i forhold til den teknologiske udvikling. Desuden er der i flere tilfælde tvivl om, hvorvidt de forklarende noter til hver toldkode er oversat korrekt til dansk.

Det er vigtigt, at virksomhederne har et tidssvarende og overskueligt grundlag, for at der tariferes korrekt, for hvis SKAT efter en toldkontrol når frem til, at produktet er tariferet forkert, skal der ifølge EU-reglerne betales toldskyld for de sidste tre år.

Der synes i alle instanser (virksomheder, SKAT, Force og de internationale fragtfirmaer, som virksomhederne benytter til fortoldning) at være stor usikkerhed om, hvordan det gøres korrekt.

Berørte virksomheder

Manglende overblik og utidige begreber i toldkodekssystemet udgør især en administrativ byrde for SMV’er, der importerer og eksporterer varer, komponenter mv. til produktionen, da SMV’erne typisk ikke har ressourcerne til at hyre specialister, som kan bistå tariferingsprocessen. Desuden risikerer SMV’erne at komme i økonomiske problemer, hvis de anvender en forkert toldkode.

Problemet er særligt udtalt i de brancher, hvor der produceres nye teknologier og digitale løsninger – såsom elektroniske komponenter, robotteknologier, apps og biologisk materiale - da toldkodekssystemet ikke er opdateret til at indfange nye typer af produkter.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen i regi af EU’s Toldkodeksudvalg tager initiativ til, at der i dialog med europæiske brancheorganisationer udarbejdes forslag til, hvordan HS-koderne kan opdateres til at indfange nye typer af produkter inden for blandt andet elektronik, teknologi og digitale løsninger. Forslaget kan bringes i spil i forbindelse med WCO’s næste opdatering af det globale toldkodekssystem. Virksomhedsforum foreslår, at forslaget også sendes til REFIT-Platformen.

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres

Toldstyrelsen er enig i, at tarifering kan være kompliceret, særligt når det drejer sig om nye produkter. Toldtariffen er meget omfattende, ikke mindst fordi der gennem årene har været ønsker om oprettelse af nye KN-koder af mange forskellige årsager. World Customs Organization (WCO)’s Harmoniserede System (HS) er ikke et system, hvor specifikke varer er nævnt, men er en generel gruppering. Nye produkter vil derfor blive tariferet i en mere generel gruppe, fx vil smartphones blive grupperet sammen med gammeldags mobiltelefoner (85.17.12.00). Nye produkter tariferes efter grundreglerne for tarifering, der gør det muligt allerede i dag at tarifere nye produkter uden at ændre i toldtariffen. Toldstyrelsen henviser til ATB (Almindelige tariferings betingelser) generelt, da de fastsætter regler for at tarifere alle varer inkl. nye produkter.

Tarifering af nye produkter kan også ske i en dialog med toldmyndighederne, herunder ved anvendelse af BTO (Bindende tariferingsoplysning), såfremt virksomheden ønsker et juridisk bindende svar, der dækker hele EU.

Toldstyrelsen anerkender, at beslutningsprocesserne i forhold til ændring af HS-koder og betegnelser er langsommelige bl.a. pga. mange interessenter. Toldstyrelsen vil derfor rejse behovet for en hurtigere og mere fleksibel proces for eksempelvis sproglige opdateringer i EU-regi. Derfor vil Toldstyrelsen både rejse problemet vedr. en langsommelig proces med ændring af betegnelser samt evt. konkrete forslag til sproglige ændringer i EU’s Toldkodeksudvalg jf. besvarelsen af forslag 760 og forslag 759.

Regeringen vil desuden sende forslaget til REFIT-Platformen.