Spring navigation over
Indhold start

Manglende automatisk adgang til at se anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonales registrerede autorisationer

Dato21.06.2018
Nummer756

Status: Behandles
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Private virksomheder, som har sundhedspersonale med autorisation ansat, har behov for at tjekke sundhedspersonalets autorisationer regelmæssigt for at sikre, at anmærkninger og begrænsninger i sundhedspersonalets registrerede autorisationer ikke overses. Ellers er der risiko for, at eksempelvis en læge eller sygeplejerske med begrænsninger eller anmærkninger i sin gyldige autorisation udsendes til hospitaler/områder/specialer, hvor de ikke må virke, grundet manglende tilladelse eller efter en eventuel dom for alvorlige fejl eller forsømmelser m.v.

Når man i dag skal kontrollere autorisationer for medarbejdere, er der to metoder:

Den manuelle metode:

I Styrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister kan man manuelt foretage opslag på forskellig vis. Man får at vide, om medarbejderen har en autorisation og tillige oplysning om eventuelle anmærkninger og begrænsninger i autorisationen.

Den automatiske metode:

Via en web-service er det muligt automatisk at trække oplysninger om en medarbejders autorisationer. Dette kan både anvendes til at kontrollere autorisationen ved ansættelse og til efterfølgende løbende at kontrollere, at autorisationen stadig er gyldig.

Når oplysninger hentes via den automatiske metode (web-service), modtages ikke oplysninger om eventuelle anmærkninger eller begrænsninger i autorisationen. Dette er et stort problem, da disse anmærkninger kan være yderst vigtige. Eksempelvis kan en læges autorisation være begrænset til et bestemt hospital, eller der kan være anmærkninger i en sygeplejerskes autorisation efter en eventuel dom for alvorlige fejl eller forsømmelser.

Disse anmærkninger og begrænsninger kan som sagt kun findes via den manuelle metode, men for eksempelvis et vikarbureau kan der være tale om flere tusinde autorisationer, som løbende skal kontrolleres. Her er Virksomhedsforum bekendt med et vikarbureau, der har 9.000 registrerede vikarer. Den manuelle metode ender således ofte som en meget omkostningstung proces for virksomhederne. Kontrollen er dog essentiel for at sikre patientsikkerheden og undgå at sende vikarer med alvorlige anmærkninger eller begrænsninger i autorisationen ud til kunder.

Berørte virksomheder

Alle private virksomheder som har sundhedspersonale med autorisation ansat med behov for at tjekke deres autorisationer automatisk, herunder vikarbureauer der udsender autoriseret sundhedspersonale til sundhedssektoren fx hospitaler og plejecentre.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der tilføjes et ekstra felt i svaret fra web-servicen, som indeholder eventuelle begrænsninger i autorisationen. Hvis det ikke er muligt at få selve begrænsningerne med i svaret, vil det være en løsning, blot at få en indikation af, om der er begrænsninger eller ej. Gerne med en dato for den seneste ændring i begrænsningerne.

Yderligere oplysninger

Styrelsen for Patientsikkerhed (autorisationsregister) står for driften af web-servicen i samarbejde med National Sundheds-IT.