Spring navigation over
Indhold start

Ekstra krav til emballage i nationalt udbud

Dato21.06.2018
Nummer754

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

I regionernes fællesudbud stilles der ofte yderligere krav til produkter end det, de er godkendt til. Det fordyrer produkterne, fordi producenterne skal tilpasse sine produkter til et forholdsvis lille dansk marked – uden at det har betydning for patientsikkerheden. Samtidig kan det også være en miljømæssig belastning.

I det nyligt gennemførte fællesregionale udbud for CVK med PICC lIne var det et dansk krav, at udstyret indpakkes i en firelagsemballage. Det primære argument herfor er, at udstyrets sterilitet skal sikres. Dette er til trods for, at produktet er CE-mærket til en tolagsløsning, som er klinisk godkendt til at sikre sterilitet, og det som anvendes i resten af EU-landene. Nu er det fælles regionale udbudskrav, uden begrundelse, blevet ændret til at indeholde et firelagskrav. En ubæredygtig og omkostningsfuld ændring uden positiv effekt på produkternes kvalitet.

Et firelagsemballage-krav er først og fremmest spild af materiale og en fordyrende proces for de virksomheder, som markedsfører produktet. Herudover resulterer ekstrakravet nu i, at Danmark som eneste land i EU kræver firelags emballage, mens de øvrige EU-lande bruger tolagsemballage.

Det fremgår ikke tydeligt, hvorfor der i udbuddet er et særskilt ønske om flere lags emballage, idet det ikke har noget at gøre med sikring af sikkerhed.

Berørte virksomheder

Producenter af medicinsk udstyr.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at regeringen arbejder for at regionerne i sine kravspecifikationer i udbud følger de specifikationer, som produkterne er godkendt til i CE-mærkningen eller redegør for ekstrakravet.

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres

Regionernes indkøb varetages af de danske regioner. I forbindelse med regionernes fællesudbud opstilles kravspecifikationer i et samarbejde mellem de danske regioner. Det fællesregionale samarbejde om indkøb under Danske Regioner, Regionernes Fælles Indkøb (RFI), kan medvirke til udarbejdelse af regionernes fællesudbud.

Regionerne har vedtaget en fælles strategi for indkøb, der omfatter prioriterede områder til mere effektivt indkøb frem mod 2020. Der er opstillet målsætninger for kontraktdækning, prisreduktion, standardisering og gennemførelse af fællesudbud mv. Strategien indgår som led i, at der er enighed mellem regeringen og Danske Regioner om at effektivisere indkøbsområdet for 1,5 mia. kr. frem mod 2020, jf. Aftale om regionernes økonomi for 2017.

Med henblik på at understøtte virksomhedernes mulighed for at indgå kontrakt om indkøb med den offentlige sektor uden at blive mødt med fordyrende krav, vil regeringen rette henvendelse til Danske Regioner. Regeringen vil opfordre regionerne til at sikre, at regionernes kravspecifikationer følger de krav, der fremgår af CE-mærkningen og at eventuelle ekstrakrav fremstår med en særskilt begrundelse.