Spring navigation over
Indhold start

Øvre tidsgrænse for sagsbehandling ifm. ansøgning om adgang til sundhedsdata

Dato21.06.2018
Nummer745

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Problem

Det kan være en langsommelig proces for virksomheder at få adgang til sundhedsdata.

Udviklingen af nye digitale teknologiske muligheder inden for sundhedsområdet vokser eksponentielt. På samme måde som digital teknologi omdanner andre brancher og sektorer, står sundhedssektoren foran en dramatisk transformation i de kommende år.

Den stigende efterspørgsel på adgang til sundhedsdata øger det administrative pres på organisationer, som behandler og sikrer virksomheder og forskere adgang til data.

Langsom interaktion med offentlige institutioner er en stopklods for effektiv adgang til sundhedsdata. Sundhedsdatastyrelsen har etableret en målsætning om at 95 % af alle ansøgninger skal behandles på max 30 dage. Dette er en målsætning, som bør implementeres på tværs af alle organisationer, som håndterer sundhedsdata.

Berørte virksomheder

Alle medico- og lægemiddelvirksomheder som anvender data til at udvikle nyt medicinsk udstyr, herunder apps og lægemidler.

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at der indføres en øvre tidsgrænse på 30 dage for sagsbehandling i forbindelse med alle typer af ansøgninger om adgang til sundhedsdata.

Yderligere oplysninger

Virksomhedsforum sender samtidig et forslag om etablering af national indgang til sundhedsdata, som hjælper virksomheder med at få adgang.

Besvaret februar 2019

Forslaget gennemføres delvist


Se svaret her Forslag 745 (svar)